Projekti

Održiva urbana mobilnost u gradovima i opštinama Srbije

SKGO je u  martu 2019. godine otpočela realizaciju aktivnosti u okviru projekta “Održiva urbana mobilnost u gradovima i opštinama Srbije”. Ovaj projekat deo je šire inicijative - regionalnog projekta “Održiva urbana mobilnost u gradovima jugoistočne Evrope – II faza” (SUMSEEC 2), koji finansira Nemačka tehnička saradnja u okviru otvorenog regionalnog fonda za energetsku efikasnost (GIZ ORF EE).

Kvalitetnija životna sredina u gradskim sredinama

Projekat se fokusira na jačanje kapaciteta lokalnih samouprava u Srbiji za aktivno sučeljavanje sa problemima saobraćaja u gradskim sredinama. Cilj projekta je pružanje podrške lokalnim samoupravama u Srbiji u boljem razumevanju značaja koncepta održive urbane mobilnosti, i jačanje njihovih kapaciteta kako bi se bolje suočili sa ovom problematikom.  

Projekat je dizajniran tako da će doprineti širem opštem cilju - unapređenju kvaliteta životne sredine u gradskim sredinama, koja je značajno ugrožena zbog ubrzane urbanizacije, narastajućeg problema zagađenosti vazduha i saobraćajnih zagušenja.  Kao rezultat rada na projektu, dve jedinice lokalne samouprave će razviti Planove održive urbane mobilnosti, koji predstavljaju adekvatan odgovor na izazove u funkcionisanju gradskog saobraćaja.

Konkretan rad u lokalnim sredinama 

Dva pilot grada (Pirot  i Šabac), u kojima će se uz podršku SKGO raditi na izradi Plana održive urbane mobilnosti, odabrana su javnog poziva. Planirano je da izrada planova održive urbane mobilnosti (POUM) traje do 12 meseci. Očekuje se da će pomenuta dva pilot grada/opštine imati razvijene nacrte Planova, u skladu sa metodologijom Evropske opservatorije za urbanu mobilnost (ELTIS).

Dodatno, jedan pilot projekat u oblasti održive urbane mobilnosti biće sproveden u Kruševcu, gradu koji je samostalno razvio i usvojio Plan održive urbane mobilnosti 2017. godine. Imajući u vidu karakter Projekta „Održiva urbana mobilnost u gradovima i opštinama u Srbiji”, njegovo trajanje i finansijske mogućnosti i ograničenja, potrebno je odabrati adekvatan pilot projekat, koji će biti realizovan u gradu Kruševcu, a na osnovu projektnog predloga koji će dostaviti grad Kruševac/gradska uprava.

Kreiranje praktičnih politika

Jedna od aktivnosti na projektu je i osnovanje Radne grupe za održivu urbanu mobilnost pri Odboru SKGO za urbanizam, stanovanja i izgradnju i Odboru SKGO za životnu sredinu i vanredne situacije. Zadatak Radne grupe je da kreira dokument praktične politike u cilju dalje promocije koncepta održive urbane mobilnosti u Srbiji.