Projekti

Unapređenje kvaliteta i efikasnosti u pružanju usluga na lokalnom nivou

Projekat „Unapređenje kvaliteta i efikasnosti u pružanju usluga na lokalnom nivou“ ima za cilj jačanje kapaciteta lokalne samouprave da pruža usluge građanima, unapređujući njihov kvalitet i efikasnost. Projekat se realizuje u periodu od 1.8.2022. godine do 30.6.2023. godine, a sprovodi ga Stalna konferencija gradova i opština - Savez gradova i opština uz finansijsku podršku nemačke razvojne saradnje u okviru GIZ projekta „Podrška reformi javne uprave u Republici Srbiji u procesu pristupanja Evropskoj Uniji“.

Specifični cilj projekta je povećanje dostupnosti i efikasnosti izabranih usluga lokalne samouprave u najmanje 8 jedinica lokalne samouprave (JLS) kroz uspostavljanje jedinstvenih upravnih mesta.