ladder_ban.jpg
150x100.jpg
klubGO_baner.png
nalas_logo.png

“Inicijativa za inkluziju” - Otvoren poziv za dostavljanje predloga projekata

  • Štampaj
1_42918.JPG

Stalna konferencija gradova i opština poziva gradove i opštine u Srbiji da do 29. septembra podnesu koncept projekta "Inicijativa za inkluziju", kojim će omogućiti zapošljavanje povratnika, odnosno tražilaca azila, potencijalnih tražilaca azila, Roma i pripadnika drugih marginalizovanih i ugroženih društvenih grupa na lokalu. Kroz poziv za podnošenje predloga projekata biće izabrano 6 gradova/opština, a iznos podrške za pojedinačne projekte iznosi do 200.000 evra po projektu.Ovim povodom, 11. septembra u Beogradu održan je Info dan, gde su predstavnici gradova i opština dobili više informacija o projektu.

Generalni sekretar SKGO Đorđe Staničić ovom prilikom je rekao da je svrha projekta da se stvori osnova za realizaciju inovativnih lokalnih ideja za zapošljavanje marginalizovanih i ugroženih društvenih grupa.

"Cilj je i razmena iskustava između lokalnih samouprava, kao i da izabrani projekti postanu primer dobre prakse kako pomoći ljudima koji su u takvoj situaciji u Srbiji", kazao je Staničić.

Aleksandra Hilbig iz Nemačke organizacije za tehničku saradnju (GIZ) kazala je da tom inicijativom žele da "otvore perspektivu osobama koje su teže zapošljive".

"Projektom želimo da obezbedimo da oni prođu obuku i steknu veštine kojima će moći da nađu posao", objasnila je Aleksandra Hilbig.

Jelena Milovanović iz Tima za socijalno uključivanje i smanjenje siromaštva Vlade Srbije istakla je da svi zainteresovani inspiraciju za svoje predloge mogu pronaći u dokumentima koji predstavljanju novu vrstu evropskih strategija kao sto je program reformi, politike zapošljavanja i socijalne politike, program ekonomskih reformi i strategija za rodnu ravnopravnost i socijalno uključivanje Roma i Romkinja.

"Kada smišljate inovativna i održiva rešenja, to ne mora da bude nešto potpuno novo nego nešto što će raditi u kontekstu vaše lokalne samouprave", poručila je Milovanović i dodala da "rešenja potraže u svojim lokalnim sredinama i tako odrede koje mere će imati rezultate"

Dejan Milisavljević iz Komesarijata za izbeglice i migracije je kazao da će učesnici verovatno naići na problem oko toga gde su povratnici i ugrožene grupe i dodao da sve informacije o tome mogu pronaći na njihovom sajtu.

Menadžer projekta iz SKGO Aleksandar Popović istakao je da će šest najboljih predloga biti izabrano, kao i da će oni nakon ugovaranja sa Nemačkom organizacijom za tehničku saradnju (GIZ) dobiti sredstva za zapošljavanje pripadnika manjinskih grupa i grupa koje su ili potencijalni tražiocima azila ili su već tražili azil u Evropskoj uniji.

"Ukupna vrednost projekta je 1,2 miliona evra za opštine, a vrednost svakog pojedinačnog projekta je 200.000 evra. Ideja je da se omogući zapošljavanje tako što će gradovi i opštine da konkurišu sa inovativnim idejama za povratnike tražioce azila, Rome i manjinske grupe", objasnio je Popović.

Dodao je da će nakon zatvaranja poziva za predaju predloga projekta početi njihova evaluacija koja će trajati do 16. oktobra kada će zvanično biti odabrano šest lokalnih samouprava.

"Nakon toga će tim iz SKGO, GIZ i eksperti, biti angažovani na pomaganju u pisanju projekta koje će trajati do 15. novembra. Konačni predlozi se predaju GIZ-u koji potpisuju ugovor sa opštinama do kraja novembra", rekao je Popović i dodao da će se projekti sprovoditi u toku 2018. godine.

Uputstvo za dostavljanje predloga projekata sa aneksima >>>

 

Nazad