Nadzorni odbor

Nadzorni odbor kontroliše finansijsko poslovanje SKGO i o uočenim nepravilnostima, bez odlaganja, obaveštava Predsedništvo.

Nadzorni odbor ima 5 članova koje bira Skupština iz redova članova SKGO, u skladu sa Izbornim pravilima SKGO. Predsednika Nadzornog odbora bira Skupština iz redova izabranih članova Nadzornog odbora.

Mandat članova Nadzornog odbora traje dve godine i mogu biti ponovo birani.

Nadzorni odbor razmatra finansijski izveštaj SKGO i finansijski plan i podnosi ih na usvajanje.

Članovi nadzornog odbora, izabrani na Skupštini SKGO 8. decembra 2021. godine su:

  1. Aranđelovac
  2. Vlasotince
  3. Knić
  4. Mali Zvornik
  5. Pantelej - NIš

Većinom glasova za lokalnu samoupravu koja predsedava Nadzornim odborom izabrana je opština Aranđelovac.