Priručnik za ocenjivanje službenika u lokalnoj samoupravi

Imajući u vidu da je ocenjivanje službenika   jedan od najvažnijih procesa u oblasti upravljanja ljudskim resursima u lokalnoj samoupravi i svesna izazova sa kojima će se gradovi i opštine suočiti u tom procesu, SKGO je pristupila izradi Priručnika o ocenjivanju službenika u lokalnoj samoupravi u cilj podrške gradovima i opštinama u sprovođenju svih segmenata procesa ocenjivanja.

Priručnik za ocenjivanje službenika  u lokalnoj samoupravi je pripremljen kao deo  aktivnosti SKGO u cilju podrške gradovima i opštinama u primeni Zakona o zaposlenima u autonomnim pokrajinama i jedinicama lokalne samouprave. Prilikom pripremePriručnik za ocenjivanje službenika  u lokalnoj samoupravi, SKGO je obavila konsultacije sa Ministarstvom državne uprave i lokalne samouprave.

Na kraju ističemo da je SKGO izradila ovaj priručnik uz podršku projekta "Institucionalna podrška SKGO - druga faza", koji sprovodi SKGO a finansira Švajcarska agencija za razvoj i saradnju.

  • Priručnik za ocenjivanje službenika  u lokalnoj samoupravi - preuzmi