Dobro upravljanje - Eksterne publikacije i analize

Otvoreni podaci i lokalna samouprava

Preuzmi

Zaštita podataka - Priručnik za rukovaoce

Preuzmi

Dobro upravljanje na lokalnom nivou - Iskustva iz Srbije

Preuzmi

Dobro upravljanje na lokalnom nivou - Iskustvo iz Švajcarske

Preuzmi

Biti svoj na svome - Kratak vodič kroz ključne vrednosti zaposlenih u javnom sektoru

Preuzmi

Etika i integritet u javnom sektoru

Preuzmi

Indeks transparentnosti lokalne samouprave LTI

Preuzmi

Istraživanje o saradnji državne uprave i OCD

Preuzmi

Kodeks ravnopravnosti - smernice za izradu kodeksa antidiskriminacione politike poslodavaca u Srbiji - Pojmovnik

Preuzmi

Kodeks ravnopravnosti - smernice za izradu kodeksa antidiskriminacione politike poslodavaca u Srbiji - Uputstvo i metodologije

Preuzmi

Mapa dobre uprave za državne organe u Republici Srbiji

Preuzmi

Model lokalnog antikoruppcijskog plana za jedinice lokalne samouprave

Preuzmi

Nezavisna nadzorna tela Republike Srbije

Preuzmi

Principi javne uprave - Sažetak

Preuzmi

Principi javne uprave

Preuzmi

Priručnik za primenu Smernica za uključivanje organizacija civilnog društva u proces donošenja propisa

Preuzmi

Priručnik za uvodjenje rodno odgovornog budžetiranja

Preuzmi

Priručnik za izradu plana integriteta

Preuzmi

Priručnik za prepoznavanje slučajeva diskriminacije

Preuzmi

Priručnik za administrativno i finansijsko upravljanje u udruženjima

Preuzmi

Rodna ravnopravnost u jedinicama lokalane samouprave

Preuzmi

Smernice za uključivanje OCD u proces donošenja odluka

Preuzmi

Sukob interesa u Republici Srbiji - Analiza pravnog i strateškog okvira

Preuzmi

Vertikalna dimenzija dobrog upravljanja - Principi i pristupi u saradnji države i lokalnih samouprava - Iskustva i pouke

Preuzmi

Vertikalna dimenzija dobrog upravljanja - Principi i pristupi u saradnji države i lokalnih samouprava u oblasti zaštite životne sredine

Preuzmi

Vertikalna dimenzija dobrog upravljanja - Studija EUPROGRES Program

Preuzmi

Vodič za samozastupanje građana - parnični postupak i postupci pred nezavisnim institucijama

Preuzmi

Vodič za transparentno finansiranje OCD iz budžeta lokalnih samouprava

Preuzmi

Vodič za funkcionere - 2016

Preuzmi

Zaštita podataka - Priručnik za rukovaoce

Preuzmi