Dobro upravljanje - Strateški i regulatorni okvir

Strategije

Strategija reforme javne uprave u RS  
PDF 

Izmene Strategije reforme javne uprave u Republici Srbiji sa Akcionim planom  
ZIP 

Strategija stručnog usavršavanja zaposlenih u jedinicama lokalne samouprave u Republici Srbiji 
ZIP 

Strategija za borbu protiv korupcije  
PDF 

Strategija prevencije i zaštite od diskriminacije  
PDF 

Nacionalna strategija za rodnu ravnopravnost  
ZIP 

Fiskalna strategija za 2018. godinu sa projekcijama za 2019. i 2020. godinu 
ZIP 

Strategija razvoja interne finansijske kontrole u javnom sektoru u Republici Srbiji za period 2017-2020. godine 
ZIP 

Strategija regulatorne reforme i unapređenja sistema upravljanja javnim politikama za period 2016-2020. godine (sa Akcionim planom i prilozima) 
ZIP 

Strategija razvoja eUprave u RS do 2018. godine  
PDF


Zakoni

Zakon o lokalnoj samoupravi  
DOCX

Zakon o lokalnim izborima  
PDF

Zakon o teritorijalnoj organizaciji Republike Srbije  
PDF

Zakon o zaposlenima u autonomnim pokrajinama i jedinicama lokalne samouprave  
PDF

Zakon o izmenama i dopunama Zakona o zaposlenima u autonomnim pokrajinama i jedinicama lokalne samouprave  
PDF

Zakon o budžetskom sistemu  
PDF

Zakon o registru zaposlenih, izabranih, imenovanih, postavljenih i angažovanih lica kod korisnika javnih sredstava  
PDF

Zakon o načinu određivanja maksimalnog broja zaposlenih u javnom sektoru  
PDF

Zakon o opštem upravnom postupku 
PDF

Zakon o javnim agencijama  
DOCX

Zakon o izmenama i dopunama Zakona o javnim agencijama  
DOCX

Zakon o inspekcijskom nadzoru  
DOCX

Zakon o komunalnoj policiji  
PDF

Zakon o elektronskoj upravi  
DOCX

Zakon o upravnoj inspekciji  
PDF

Zakon o matičnim knjigama  
PDF

Zakon o glavnom gradu  
PDF

Zakon o javnim nabavkama  
PDF

Zakon o službenoj upotrebi jezika i pisama  
DOCX

Zakon o zaštiti prava i sloboda nacionalnih manjina  
PDF

Zakon o zaštitniku građana  
DOC

Zakon o nacionalnim savetima nacionalnih manjina  
DOCX

Zakon o Agenciji za borbu protiv korupcije  
PDF

Zakon o zaštiti podataka o ličnosti  
PDF

Zakon o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja  
PDF

Zakon o udruženjema  
PDF

Zakon o Nacionalnoj Akademiji za javnu upravu  
PDF

Zakon o potvrđivanju dodatnog protokola evropskoj povelji o lokalnoj samoupravi o pravu da se učestvuje u poslovima lokalnih vlasti 
DOC


Uredbe

Uredba o upravnim okruzima  
PDF

Uredba o postupku raspodele sredstava iz budžeta Republike Srbije za finansiranje rada nacionalnih saveta nacionalnih manjina  
PDF

Uredba o postupku raspodele sredstava iz Budžetskog fonda za nacionalne manjine  
DOCX

Uredba o pribavljanju i ustupanju podataka o činjenicama o kojima se vodi službena evidencija  
DOCX

Uredba o sredstvima za podsticanje programa ili nedostajućeg dela sredstava za finansiranje programa od javnog interesa koja realizuju udruženja  
DOCX

Uredba o sprovođenju internog i javnog konkursa za popunjavanje radnih mesta u autonomnim pokrajinama i jedinicama lokalne samouprave  
PDF


Pravilnici

Pravilnik o postupku unutrašnjeg uzbunjivanja  
PDF

Pravilnik o sadržini i načinu vođenja evidencije o datim ovlašćenjima za obavljanje poslova matičara  
PDF


Uputstva

Uputstvo o vođenju matičnih knjiga i obrascima matičnih knjiga  
PDF

Uputstvo o elektronskom kancelarijskom poslovanju  
DOCX