Exchange 5 projekat - Kovačica


Unapređenje ruralnog razvoja kroz učinkovito upravljanje imovinom


Koordinator projekta: Opština Kovačica

Partner na projektu: Opština Kovin

Trajanje projekta: 18 meseci

Vrednost projekta: 146.208,57 evra


Opšti cilj projekta je doprinos ruralnom razvoju u Kovinu i Kovačici kroz stvaranje efikasnog sistema upravljanja javnom imovinom. Kroz specifične ciljeve projekat će povećati kapacitet opština Kovačica i Kovin za integralno upravljanje javnom imovinom, razviti efikasan i transparentan sistem prikupljanja podataka i procese u skladu sa zakonskim zahtevima za upravljanje svojinom i podržati razvoj novih poslovnih modela i investicionih projekata za korišćenje svojine kroz upravljanje portfoliom javne svojine.

Projektne aktivnosti počeće unapređenjem postojeće opštinske strukture za integralno upravljanje imovinom u Kovačici i uspostavljanjem organizacione jedinice u opštini Kovin. Da bi se osigurao neometan tok rada, u jedinicama za upravljanje imovinom razviće se interne procedure, protokoli i kanali komunikacije. Ovo će uključivati izgradnju kapaciteta odabranog opštinskog osoblja za funkcionalno upravljanje imovinom.

Druga faza biće prikupljanje, verifikacija i analiza podataka o javnoj svojini u opštinama Kovačica i Kovin i pribavljanje pratećih dokumenata za javnu imovinu. Da bi ovaj proces bio efikasan i transparentan, neophodno je nadograditi softversko rešenje baze podataka u Kovačici (i razvoj novog softvera za bazu podataka u Kovinu) pomoću modula: Finansijsko-pomoćne liste i Izvoz podataka Republičke direkcije za imovinu. Zaposleni u organizacionoj jedinici za upravljanje javnom imovinom u Kovinu i Kovačici proći će obuku za korišćenje softvera, uključujući i elektronski priručnik za sve buduće korisnike.

Nakon razvijanja/nadograđivanja softvera, izvršiće se popunjavanje baze podataka sa prikupljenim podacima i pratećim dokumentima. Po ispunjavanju svih potrebnih uslova, naredna aktivnost biće povezivanje baza podataka o nekretninama sa knjigovodstvenim bazama podataka i određivanje tržišne vrednosti nekretnina definisanih kao prioritet za vrednovanje u obe opštine. Kada se dostave svi podaci, biće započeto popunjavanje podataka o imovini u vlasništvu od strane opština u centralnu bazu podataka kojom upravlja Republička direkcija za imovinu.

Jedan od važnih elemenata ovog projekta je razvoj investicionih modela i projekata za lokalnu poslovnu zajednicu sa fokusom na poljoprivredu i turizam koji su prioritetne oblasti za razvoj u obe opštine. Kako bi se podstakla lokalna ekonomija, projekat će organizovati promociju razvijenih poslovnih prilika i projekata za javne i potencijalne investitore.

Rezultati projekta:

  • formiranje efikasnih jedinica za upravljanje javnom imovinom u obe opštine
  • transparentnija i efikasna lokalna služba u opštini Kovin
  • poboljšan i ažuriran sistem prikupljanja podataka i upravljanjem javnom imovinom u obe opštine
  • sistemi upravljanja imovinom u Kovačici i Kovinu biće usaglašeni sa važećim propisima
  • novi poslovni modeli i projekti će se promovisati kao deo upravljanja portfolija javne imovine

Korisnici:

Direktni: (1) 16 opštinskih službenika u Kovačici, (2) 10 opštinskih službenika u Kovinu, (3) institucije koje se odnose na upravljanje imovinom (osam institucija).

Indirektni: (1) građani opština Kovačica i Kovin, (2) potencijalni investitori (3) lokalni poslovni sektor.