Mreža za internu reviziju

Mreža za internu reviziju je radno telo koje je osnovano u cilju jačanja kapaciteta zaposlenih u jedinicama lokalne samouprave u oblasti interne revizije.

Članovi Mreže su predstavnici gradova, opština i gradskih opština zaposleni na poslovima koji se odnose na internu reviziju u LS. Takođe, članovi Mreže su ovlašćeni interni revizori i interni revizori korisnika javnih sredstava na lokalnom nivou (gradovi i opštine) i drugi zaposleni u LS na poslovima koji se odnose na internu reviziju u LS.

U okviru svog delokruga Mreža za internu reviziju je zadužena da:

  • razmatra pitanja konkretne primene propisa i definiše predloge prema Predsedništvu i nadležnim odborima SKGO;

razmatra pitanja delotvornosti različitih oblika institucionalne podrške, daje predloge i modele u cilju unapređenja rada zaposlenih u oblasti interne revizije na lokalnom nivou;

  • razmenjuje mišljenja i informacije između predstavnika lokalne samouprave i pokrajinskih i nacionalnih organa po pitanjima koje pokriva rad Mreže;
  • služi kao forum za razmenu iskustava, znanja i najbolje prakse članova Mreže za unapređenje obavljanja poslova interne revizije na lokalnom nivou;
  • prati i prikuplja informacije ili podatke iz oblasti delokruga Mreže

Mreža funkcioniše kroz organizovanje sastanaka svih ili dela članova Mreže i putem elektronske i druge komunikacije i razmene informacija između članova i koordinatora Mreže.