Kolektivni ugovori

Stalna konferencija gradova i opština – Savez gradova i opština Srbije (SKGO) učestvuje kao predstavnik reprezentativnog udruženja poslodavaca u zaključivanju Posebnog kolektivnog ugovora (PKU) za zaposlene u jedinicama lokalne samouprave, koji u ime Vlade Republike Srbije pregovara Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave sa reprezentativnim sindikatom i reprezentativnim udruženjem poslodavaca. Ovo ukazuje na prepoznatost SKGO od strane članica kao organizacije koja je u mogućnosti da na najbolji način zastupa interese JLS. Više od polovine svih lokalnih samouprava dalo je ovlašćenje SKGO za pregovaranje kolektivnog ugovora.

U ovom procesu SKGO zagovara usaglašavanje u što većoj meri u pravima iz radnog odnosa svih zaposlenih u javnom sektoru.

Poseban kolektivni ugovor za zaposlene u JLS zaključen je 31. maja 2019. godine, a nakon toga predstavnici SKGO delegirani su u odbor za praćenje primene ovog kolektivnog ugovora.

Članovi Odbora za praćenje primene PKU za zaposlene u JLS su:

  1. Marko Tomašević, programski direktor za sistem lokalne samouprave
  2. Edi Majstorović, šef Odeljenja za upravljanje organizacijom i ljudskim resursima u lokalnoj upravi
  3. Miloš Mucok, savetnik za upravljanje ljudskim resursima u lokalnoj upravi

Poseban kolektivni ugovor za zaposlene u JLS izmenjen je i dopunjen u aprilu 2020. godine usled izbijanja epidemije virusa Covid 19.

Poseban kolektivni ugovor za zaposlene u JLS.pdf

Dopune PKU za zaposlene u JLS.pdf