Modul 2 - Odlučivanje o potrebi procene uticaja na životnu sredinu

Modul II – Odlučivanje o potrebi procene uticaja na životnu sredinu 
Prezentacija 1
Odobrenje za sprovođenje projekta (development consent); procena uticaja i postupak izdavanja građevinske dozvole
P2
Zakon o proceni uticaja na životnu sredinu i Zakon o planiranju i izgradnji – sudaranja i preklapanja
P3
Postupak odlučivanja o potrebi procene uticaja – zahtev za odlučivanje, postupak nadležnog organa, upravni postupak i žalba
P4
Utvrđivanje obima i sadržaja studije o proceni uticaja
P5
Primeri iz prakse
Prilog 1
Test