Modul 3 - Izrada studije o proceni uticaja na životnu sredinu

Modul III – Izrada studije o proceni uticaja na životnu sredinu 
Prezentacija 1
Obaveze nadležnog organa, nosioca projekta i izrađivača studije
P2
Prava javnosti i zainteresovane javnosti u postupku izrade studije o proceni uticaja na životnu sredinu
P3
Sadržaj studije o proceni uticaja na životnu sredinu
P4
Sprovođenje javnog uvida, javne prezentacije i javne rasprave tokom epidemiološke situacije u Srbiji
P5
Studija slučaja: javna rasprava i javna prezentacija studije o proceni uticaja na životnu sredinu
P6
Saglasnost na studiju; Upravni spor kao pravni lek
Prilog 1
Test