Modul 7 - Međunarodni standardi zaštite životne sredine

Modul VII – Međunarodni standardi zaštite životne sredine i društvenog okruženja
Prezentacija 1
Uvod u međunarodne standarde zaštite životne sredine i društvenog okruženja
P2
Standardi i uslovi za realizaciju projekata Evropske banke za obnovu i razvoj
P3
Standardi zaštite životne sredine i društvenog okruženja Svetske banke
P4
Standardi zaštite životne sredine i društvenog okruženja UNDP-a
P5
Pristup informacijama i postupak žalbe pred međunarodnim organizacijama
P6
Procena uticaja na životnu sreidnu i društveno okruženje
Prilog 1
Test