Bač

Nа rubnom području Panonske nizije, na teritoriji Autonomne pokrajine Vojvodine nalazi se Bač, koji je imenovao prostor između Dunava i Tise imenom Bačka. Ravničarski teren omeđen rekama u prošlosti je bio prekriven močvarama, barama, ritovima i šumama. Predeo oko Bača, sa meandrima reke Mostonge i njenim ušćem u Dunav, svedoči o geomorfološkim promenama terena, o njegovom nekadašnjem izgledu pre zahvata na regulaciji voda. U okolini Bača nalaze se zaštićeni specijalni rezervati prirode, šumski ekosistemi, staništa prirodnih retkosti, gde žive neke globalno ugrožene vrste. Ovde se nalaze i brojni arheološki lokaliteti koji potvrđuju čovekovo prisustvo i korišćenje močvarnog terena u kontinuitetu od osam mileniuma. Sačuvano arhitektonsko nasleđe građeno je u rasponu od 12. od 19. veka, pod uticajem romanike, gotike, renesanse, vizantijske i islamske umetnosti, baroka, zajedno sa narodnim stvaralaštvom nedvosmisleno svedoče o kulturnom diverzitetu i prožimanju i pravljenju kopča između kultura Balkana i zapadne Evrope.

autor teksta: dr Slavica Vujović, arhitekta-konzervator

 

Više o Opštini Bač: https://www.bac.rs/sr

Doživi Bač – Turistička organizacija: https://turizambac.rs/

Smeštaj i restorani – Gde odsesti i jesti https://turizambac.rs/smestaj-i-restorani/

Mala azbuka bačkih jela

Šta videti:

Kulturno istorijski spomenici:

Tvrđava
Manastir Bođani
Franjevački samostan
Ostaci turskog kupatila – hamama
Gradska kapija Šiljak
Sakralni objekti
Etno kuća „Čapelja“
Didina kuća
Šokačka etno kuća
Dvorac Fric-Hristić
Kalvarija
Crpna stanica Plavna
Virtuelni vodičPriroda i biciklizam:

Bačko podunavlje
Dunav
Vajiš, Živa i Berava
Jezero Provala
Kanal DTD
Biciklistička ruta Eurovelo 6


Video:

https://turizambac.rs/wp-content/uploads/2022/01/dozivi-bac.mp4
https://turizambac.rs/wp-content/uploads/2022/01/kraljevski-grad-bac.mp4
https://turizambac.rs/wp-content/uploads/2022/01/aktivan-odmor-u-prirodi.mp4
https://turizambac.rs/wp-content/uploads/2022/01/bac-gde-je-tradicija-svakodnevnica.mp4

FB Opštine Bač: https://sr-rs.facebook.com/bac.opstina/

FB Turističke organizacije Bač: https://www.facebook.com/turistickaorganizacija.opstinebac/