Irig

Opština Irig se sastoji od 12 naselja i nalazi u Sremu, Vojvodini, na južnim obroncima Fruške gore u okviru koga je 25% Nacionalnog parka "Fruška gora". Povoljan geografski položaj opštine Irig, dobro povezane saobraćajnice, osam od 17 pravoslavnih manastira, nastalih u rasponu od 15 do 16. veka, te je sa pravom nazivaju severnom „Svetom gorom“, uz mnoštvo spomenika kulture, bogatu floru i faunu, zdravu hranu i kvalitetnu vodu, te tradiciju vinogradarstva i vinarstva, tri veštačka jezera uz bogat životinjski svet i duga tradicija lova, termalna voda, prijatan seoski ambijent – čine da ovaj kraj, s pravom može da postane jedna od najznačajnijih turističkih destinacija Srbije.


Opština Irig: https://www.irig.rs/

Turistička organizacija Iriga: https://www.irig.rs/

Više o Irigu

TURISTIČKA PONUDA

Banja Vrdnik 

SBR "Termal" 

Manastiri 

Jezera 

Manifestacije 

Fruška gora 

Salaši i etno sela 

Vrdnička kula 

Vinarije 

Savina spomen česma 

Srpska čitaonica u Irigu 

Izletišta 

Sedimenta 

Kipovi 

Staro jezgro Iriga 

Spomenici 

Mesta 

GASTRONOMIJA  

Brošura turističke ponude Opštine Irig i Banje Vrdnik

Turistička mapa Opštine Irig

FB Opština Irig: https://www.facebook.com/irig.srbija

FB TO Irig: https://www.facebook.com/Turisti%C4%8Dka-Organizacija-Op%C5%A1tine-Irig-1581082368845181/