Vesti

Grad Vranje anketira građane i građanke o politikama rodne ravnopravno...

Grad Vranje u saradnji sa Stalnom konferencijom gradova i opština (SKGO) započeo...

Pročitaj više

Saradnja i partnerstvo istaknuti kao prioritet na sastanku Mreže za ro...

Dvanaesti sastanak Mreže za romska pitanja Stalne konferencije gradova i opština...

Pročitaj više

Delegacija iz Iraka u organizaciji UNICEF-a posetila SKGO

Predstavnici Ministarstva zdravlja Republike Irak posetili su Stalnu konferencij...

Pročitaj više

Obuke o upravljanju projektnim ciklusom I izvorima finansiranja projek...

Stalna konferencija gradova i opština (SKGO) od 15. maja do 16. juna 2023. godin...

Pročitaj više

Započeto ispitivanje javnosti u oblasti rodne ravnopravnosti u Kanjiži

Opština Kanjiža u saradnji sa Stalnom konferencijom gradova i opština (SKGO) zap...

Pročitaj više

Radionice o programiranju i budžetiranju programa javnog zdravlja na n...

Stalna konferencija gradova i opština (SKGO) organizuje regionalne radionice na...

Pročitaj više