Vesti

Regionalne obuke o sprovođenju procesa participativnog budžetiranja

Stalna konferencija gradova i opština u periodu od 2. do 26. oktobra 2018. godine organizuje sedam regionalnih obuka za zaposlene u jedinicama lokalne samouprave na temu „Sprovođenje procesa participativnog budžetiranja“. Regionalne obuke se realizuju u okviru Projekta „Unapređenje dobrog upravljanja na lokalnom nivou", koji podržava Vlada Švajcarske preko Programa „Podrška Vlade Švajcarske razvoju opština kroz unapređenje dobrog upravljanja i socijalne uključenosti – Swiss PRO", koji sprovodi Kancelarija Ujedinjenih nacija za projektne usluge (UNOPS) u partnerstvu sa SKGO.

Imajući u vidu zakonske obaveze koje se odnose na učešće građana u procesu donošenja budžeta jedinica lokalne samouprave, učesnicima obuka će biti predstavljeni predlozi za normativno uređivanje i sprovođenje ovog procesa, kao i primeri preporučene prakse. Na dvodnevnoj obuci će učesnicima – predstavnicima gradova i opština, biti predstavljeni: zakonodavni okvir i alati za participaciju građana, mehanizmi uključivanja građana u procese izrade plana javnih investicija i budžeta, načini pripreme i sprovođenja javne rasprave i javnog slušanja, obrada rezultata javne rasprave i predstavljanje rezultata, kao i predlozi za unapređenje transparentnost budžeta.

Mesta i datum održavanja dvodnevnih regionalnih obuka su:

  • Zlatibor – 2. i 3. oktobra,
  • Vrnjačka Banja – 4. i 5. oktobra,
  • Beograd – 11. i 12. oktobra,
  • Novi Sad – 16. i 17. oktobra,
  • Subotica – 18. i 19. oktobra,
  • Niš – 23. i 24. oktobra, i
  • Kragujevac – 25. i 26. oktobra.

Agenda - SPROVOĐENJE PROCESA PARTICIPATIVNOG BUDŽETA - 2-26.10.2018.

Za sve dodatne informacije i prijave možete se obratiti Igoru Pucareviću, koordinatoru projektne komponente, na igor.pucarevic@skgo.org.