Vesti

Evropska nedelja lokalne demokratije počinje u oktobru

"Evropska nedelja lokalne demokratije" (ENLD) je godišnji evropski dogadjaj u koordinaciji Kongresa lokalnih i regionalnih vlasti. Lokalne vlasti iz svih 47 država članica Saveta Evrope i njihova udruženja pozvani su da registruju i organizuju javne dogadjaje kako bi promovisali i podstakli demokratsko učešće na lokalnom nivou.

Ova inicijativa ima za cilj dalje širenje univerzalnih vrednosti Saveta Evrope, kao što su demokratija i ljudska prava, kao i da učesnicima ponudi priliku da se uključe u evropsku mrežu koja je angažovana u promovisanju učešća gradjana na lokalnom nivou.

Evropska nedelja lokalne demokratije za 2018. godinu biće održana od 15. do 21. oktobra. Medjutim, ukoliko se to poklapa sa drugim događajima ili lokalnim izborima, lokalne vlasti mogu odabrati da organizuju ENLD nekog povoljnijeg datuma oko oktobra, kada je to moguće.

Biro Kongresa lokalnih i regionalnih vlasti 10. februara 2017. godine usvojio je "Učešće gradjana, konsultacije i posvećenost: za uspešnu lokalnu demokratiju" kao teme Evropske nedelje lokalne demokratije 2017. i 2018. Ove godine poseban akcenat će biti na učešću i posvećenosti dece i mladih.

Pozivamo opštine i gradove da uzme učestvuju u organizaciji ove manifestacije. Prilikom izbora aktivnosti ohrabrujemo vas da koristite i promovišete relevantne inicijative Saveta Evrope i Kongresa. 

ENLD Concept paper i tematske ideje

Brošura

Registracija se vrši online na vebsajtu ENLD http://sedl.alnetis.fr/en/inscription.html

Za dodatne informacije o manifestaciji, možete se obratiti projektnom timu na mail adresu democracy.week@coe.int ili Bošku Nenadoviću, Služba za evropske integracije i medjunarodnu saradnju, Stalna konferencija gradova i opština (bosko.nenadovic@skgo.org, 064/870 33 17).