Vesti

Radionica o izradi urbanističkih planova za romska naselja

U prostorijama Stalne konferencije gradova i opština  9. oktobra 2018. godine, održana je radionica za rukovodioce i saradnike odeljenja za urbanizam iz 11 lokalnih samouprava koje su odabrane za podršku prilikom izrade urbanističkih planova za romska podstandardna naselja u okviru komponente 3 Programa podrška EU inkluziji Roma – osnaživanje lokalnih zajednica za inkluziju Roma.

Radionica predstavlja početak aktivnosti na izradi planskih dokumenata čijim će se sprovođenjem unaprediti kvalitet stanovanja u romskim naseljima. Posebna pažnja na skupu bila je usmerena na participaciju i direktan rad sa romskom zajednicom kao neophodne preduslove uspešne izrade urbanističkih planova. Svoja iskustva prenosili su eminentni stručnjaci u ovoj oblasti dr Zlata Vuksanović - Macura i dr Vladimir Macura.

Nakon prepodnevnog kabinetskog dela radionice, rad je nastavljen popodnevnim obilaskom Orlovskog naselja u Beogradu, gde su na konkretnim primerima prikazane urbanističke intervencije u prostoru, kao i faze integracije romskih podstandardnih naselja u šire urbano područje Beograda.

U narednom periodu, nastaviće se direktna podrška Stalne konferencije gradova i opština odabranim lokalnim samoupravama kroz stručnu podršku prilikom organizovanja i vođenja konsultativnih radionica sa romskom zajednicom za koju će se raditi urbanistički planovi.