Vesti

Kako do povoljnijeg poslovnog okruženja na lokalnom nivou

Stalna konferencija gradova i opština organizovala je 24. oktobra konferenciju „Povoljno poslovno okruženje na lokalnom nivou“, na kojoj se diskutovalo o efikasnijim lokalnim administrativnim uslugama privredi sa akcentom na uvođenje e-usluga i o novim idejama za lokalni ekonomski razvoj. Skup je održan u okviru programa „Podrška lokalnim samoupravama u Srbiji na putu ka EU – Druga faza“, koji finansira Vlada Švedske.

„Stalna konferencija gradova i opština nastaviće da podržava lokalne samouprave u ekonomskom razvoju i unapređenju poslovnog okruženja“, izjavio je ovom prilikom Nikola Tarbuk, zamenik generalnog sekretara SKGO za zastupanje.

On je istakao da je Stalna konferencija u poslednjih nekoliko godina zajedno s Ministarstvom državne uprave i lokalne samouprave pripremila 188 modela administrativnih postupaka i procedura, od čega se veliki broj donosi na privredu.

"Želeli smo da damo doprinos standardizaciji rada lokalne administracije prema privredi i drugim klijentima i smanjenju administrativnih prepreka za razvoj lokalne privrede", rekao je Tarbuk.

SKGO radi na pripremi priručnika za izradu i realizaciju programa lokalnog ekonomskog razvoja, da bi se opštinama preporučilo kako da programiraju mere u toj oblasti.

Tarbuk je rekao da će se nastaviti podrška lokalnom ekonomskom razvoju i unapređenju poslovnog okruženja, jer, kako je ukazao, "bez lokalnog ekonomskog razvoja, investicija i novih radnih mesta veoma je teško razvijati lokalnu samoupravu".

Prioriteti SKGO su rad na smanjenju administrativnih prepreka, razvoju jednošalterskih službi i usluga, dostupnost informacija za lokalne privrednike i drugi oblici reformi da bi lokalna administracija bila efikasnija.

"Potrebno je raditi na jačanju kapaciteta opština za privlačenje investicija i nastaviti podršku posebno malim, mikro i srednjim preduzećima", rekao je Tarbuk.

Državni sekretar u Ministarstvu državne uprave i lokalne samouprave Zoran Kasalović, rekao je da je stepen razvijenosti lokalne administracije jedan od tri kriterijuma za ulazak u EU.

"Cilj Ministarstva i Vlade Srbije je da svaka opština u Srbiji ima efikasnu upravu. Zato menjamo sistem iz korena. Menjamo ga da bi državu manje koštao i bio upravljiv, ali ga najviše menjamo zbog građana i privrede, jer javna uprava postoji zbog njih, da bi njima pružila usluge"", rekao je on.

Kasalović je podsetio da je Ministarstvo uputilo javni poziv opštinama i gradovima za prijavu projekata koje će finansirati u okviru pilot-projekta "Podrška u uspostavljanju jedinstvenog upravnog mesta", i ponovo pozvao opštine da se prijave.

On je istakao da se radi na digitalizaciji uprave kako bi službenici brzo razmenjivali informacije i završavali poslove, kao i na unapređuju znanja i veštine zaposlenih, kako bi što bolje prihvatili promene.

Rekao je da se uređuje i inspekcijski nadzor, te je prošle nedelje završena javna rasprava o Nacrtu zakona o izmenama i dopunama Zakona o inspekcijskom nadzoru.

Pomoćnica ministra privrede Katarina Obradović Jovanović je rekla da "Projekat e-papir" podrazumeva popis i optimizaciju, a zatim i digitalizaciju svih administrativnih postupaka i procedura.

Cilj je uspostavljanje jednostavne i transparentne komunikacije privrede s državnom upravom, a do sada je popisano 2.500 postupaka s ciljem da se uspostavi registar svih administrativnih postupaka.

Zamenik direktora Kancelarije Vlade Srbije za informacione tehnologije i elektronsku upravu, Zoran Mišić, rekao je da se "menja pogled Vlade na građane i na privredu", jer se sada "stavlja u centar onaj kome se pruža usluga" koja treba da bude što kvalitetnije.

Slađana Grujić, savetnica za ekonomsku politiku i ekonomski razvoj u SKGO u svom obraćanju analizirala je razvoj jedinica za lokalni ekonomski razvoj (LER), ključnih momenata i izazova u tom procesu. Naglasila je da je LER dominantno bio iniciran i podržan od strane međunarodnih razvojnih agencija, bez većeg angažovanja viših nivoa vlasti. Međutim, istakla je da je značajan iskorak nadležno ministarstvo učinilo donošenjem Zakona o ulaganjima koji je prepoznao jedinicu za LER i podršku ulaganjima kao subjekt ulaganja, uveo mere konkurentnosti, određene institute (projektni tim, investicioni program), ali potpuna primena Zakona je izostala, naročito u delu koji se tiče LER-a.

„Važno je, izgraditi partnerstva sa postojećim investitorima i lokalnom privredom jer je i najjači promotivni alat u privlačenju novih investicionih projekata zadovoljni postojeći investitori. U uslovima ograničenih kapaciteta, fokus jedinice za LER bi trebao da bude u pravcu podsticanja investicija lokalnih preduzeća u nove proizvode i nove delatnosti s obzirom da je mnogo manje napora potrebno da se pruži kvalitetna podrška već postojećim privrednim subjektima nego da se privuku nove investicije“, izjavila je Grujić.

Na konferenciji je predstavljen i teorijski koncept brendiranja destinacija, uz prikaz primera iz prakse gradova koji su uspešno prošli kroz proces brendiranja ili re-brendiranja.

„Ukoliko odlučite da brendirate svoju destinaciju, onda kroz taj proces treba proći u celosti. Nije dovoljno da samo napravite logo, slogan… potrebno je da utvrdite vaše snage, slabosti, vaše komparativne prednosti, stvorite emotivnu vezu između vaše sredine i njenih žitelja i prenesete tu poruku ostalim stanovnicima. To nije proces koji traje par meseci, mukotrpan je i dug, ali rezultati sigurno neće izostati“, rekao je Vladimir Jovanović, menadžer programa i šef Službe za informisanje SKGO.

Direktor Regionalne agencije za razvoj istočne Srbije (RARIS) Vladan Jeremić predstavio je Regionalni brend istočne Srbije "Balcanica Superior". Balcanica Superior je jedinstveni primer dobre prakse koji povećava vidljivost nekog regiona i pruža podršku njegovom razvoju i predstavlja prvi ovakav primer brendiranja regiona u Srbiji.

Regionalni brend istočne Srbije "Balcanica Superior" je registrovan i zaštićen kod Zavoda za intelektualnu svojinu kao žig garancije i garantuje kupcima da se radi o određenom stepenu kvaliteta brendiranog proizvoda ili usluge, kao i da su oni poreklom iz istočne Srbije.

Rukovoditeljka Službe za upravljanje projektima i lokalni ekonomski razvoj Kraljeva Mirjana Prodanović je izjavila da su za deset godina rada te službe napravljeni mehanizmi za uspešan lokalni ekonomski razvoj.

Ona je rekla da rade na ažuriranju i prikupljanju podataka o tome, kako bi brzo odgovarali na upite investitora.

 Prisutni su imali priliku da na skupu čuju iskustva iz Švedske o procesu digitalizacije u ovoj skandinavskoj državi koju je održala Ana Pegelov iz Odeljenja za digitalizaciju Švedske asocijacije lokalnih vlasti i regiona.  U okviru drugog panela, gost iz Poljske Rafal Serafim, koji je angažovan na projektu Podrška ruralnom i regionalnom razvoju u Republici Srbiji, predstavio je koncept kratkog lanca ishrane kojim se put između proizvođača do potrošača smanjuje na minimum.

Prezentacije:

Vladimir Jovanovic Brendiranje_destinacija.pdf

Mirjana Prodanovic Kraljevo LER.pdf

Anna Pegelow TOGETHER for a smarter wellfare in Sweden.pdf

Vladan Jeremic - Balcanica Superior.pdf

Rafal Serafin Prezentacija-Lokalni_proizvod_Malopoljske.pdf

Zoran Misic_ Implementacija placanja taksi putem POS terminala.pdf

Zoran Misic Upis u vrtic.pdf