Vesti

Deset LS dobija podršku za unapređenje administrativne efikasnosti i delotvornosti

Tokom 46. skupštine SKGO potpisan je Memorandum o saradnji između Stalne konferencije i 10 lokalnih samouprava za implementaciju paketa podrške „Unapređenje administrativne efikasnosti i delotvornosti na lokalnom nivou“.

Ovaj paket podrške ima za cilj da pomogne odabranim gradovima i opštinama da unaprede efikasnost i delotvornosti rada njihove lokalne samouprave putem standardizacije administrativnih postupaka i procesa i unapređenjem znanja i postupanja u skladu sa zakonodavnim okvirom koji uređuje ovu oblast i postojećim dobrim praksama.

Lokalnim samoupravama biće pružena podrška kako u sprovođenju organizacionog razvoja radi pune primene ZUP, Zakona o elektronskoj upravi i e-ZUP-a, tako i podršku za uspostavljanje jedinstvenog upravnog mesta, dekoncentraciju usluga, odnosno postupaka u mesne kancelarija.

Podršku će dobiti: Niš, Kragujevac, Pirot, Vranje, Sremska Mitrovica, Rača, Nova Varoš, Mali Zvornik, Svilajnac, Bela Palanka.

Paket podrške za unapređenje administrativne efikasnosti i delotvornosti na lokalnom nivou sprovodi se u okviru projekta „Unapređenje administrativne efikasnosti i delotvornosti na lokalnom nivou“ koji finansira Nemačka razvojna saradnja, a u okviru projekta „Podrška reformi javne uprave u Republici Srbiji“, koji sprovodi GIZ.