Vesti

Definisanje uslova i obaveza za delovanje u oblastima javnog zdravlja na lokalnom nivou

Krajem 2018. godine počela je sa radom Radna grupa za izradu „Pravilnika o bližim uslovima i obavezama za delovanje u oblasti javnog zdravlja“, koja je osnovana od strane ministra zdravlja. Predsednica Radne grupe je prof. dr Bojana Matejić, članica Saveta za zdravlje grada Beograda, a ostali članovi su imenovani iz redova Ministarstva zdravlja, Instituta za javno zdravlje „Milan Jovanović Batut“, Instituta za javno zdravlje Vojvodine, Gradskog zavoda za javno zdravlje Beograd i Stalne konferencije gradova i opština.

Zadatak Radne grupe je da Pravilnikom precizira član 17. Zakona o javnom zdravlju (usvojen 2016.), koji se odnosi na jačanje kapaciteta nosilaca i mobilisanje učesnika u sistemu javnog zdravlja; finansiranje; obrazovanje kadrova i sprovođenje multidisciplinarnih istraživanja; uspostavljen sistem redovnog izveštavanja, saradnju i koordinaciju svih učesnika u sistemu javnog zdravlja.

Kako bi se definisali stavovi lokalnih samouprava koji se odnose na sadržaj Pravilnika, 25. januara 2019. godine, u Beogradu održana je prva konsultativna radionica u organizaciji SKGO. Pozivu na radionicu su se odazvali predstavnici saveta za zdravlje Sombora, Beograda, Bele Palanke, Kragujevca, Novog Pazara i Užica, zatim članovi Radne grupe Ministarstva zdravlja za izradu Pravilnika, kao i Instituta za javno zdravlje Srbije „Milan Jovanović Batut“. Aktivno su učestvovali i predstavnici Zavoda za javno zdravlje Šabac, Zavoda za javno zdravlje Sombor i Instituta za javno zdravlje Vojvodine. Kako je javno zdravlje multisektorska oblast, značajan doprinos su dali i direktor Centra za socijalni rad Sombora, kao i predstavnik Asocijacije Duga, organizacije civilnog društva iz Šapca.

Ova radionica je prvi korak u definisanju i preciziranju uslova i obaveza za delovanje u oblastima javnog zdravlja na lokalnom nivou, što predstavlja zapravo jedinu reformsku novost u sistemu javnog zdravlja. Pravilnim definisanjem odredbi Pravilnika, nadležnosti u oblasti javnog zdravlja za nivo lokalne samouprave biće standardizovane. Preciziranje zakonskih normi kroz odredbe Pravilnika, treba da omogući  da Zakon o javnom zdravlju zaživi u potpunosti, na svim nivoima. 

Ovu aktivnost SKGO je realizovala u okviru Projekta „Institucionalna podrška SKGO – treća faza“, koji podržava Vlada Švajcarske.