Vesti

Novi Priručnik za izradu i realizaciju Programa lokalnog ekonomskog razvoja

Priručnik za izradu i realizaciju Programa lokalnog ekonomskog razvoja služiće organizacionim jedinicama nadležnim za lokalni ekonomski razvoj kao vodič u nastojanjima da unaprede svoje delovanje u oblasti planiranja pomoći domaćoj privredi, kao i stranim investitorima i stvaranju uslova za izgradnju efikasnog sistema podrške privrednom razvoju svoje lokalne zajednice.

Priručnikom je opisan ceo proces donošenja Programa lokalnog ekonomskog razvoja, uz istovremeno sagledavanje ključnih motiva za njegovu realizaciju, pravni osnov, sadržina Programa, lepeza različitih podmera/investicija za doprinos ekonomskom razvoju kroz dve glavne mere: privlačenje investicija i podsticanje konkurentnosti, institucionalni koraci u pripremi, sprovođenju i praćenju Programa lokalnog ekonomskog razvoja, kao i modeli akata koji mogu poslužiti gradovima i opštinama u postupku realizacije istog.

Kao takav, mislimo da će imati veliku ulogu u kreiranju politike ekonomskog razvoja uz puno uvažavanje lokalnih specifičnosti koje odgovaraju konkretnoj lokalnoj samoupravi i njenoj privredi.

Ovu aktivnost SKGO je realizovala u okviru projekta ''Institucionalna podrška SKGO – druga faza'''.

Preuzmite priručnik >>>

Preuzmite modele akata >>>