Vesti

Radionice za unapređenje programske strukture budžeta jedinica lokalnih samouprava

Stalna konferencija gradova i opština (SKGO) organizuje radionice za unapređenje programske strukture budžeta jedinica lokalnih samouprava u okviru Programa Exchange 5, koji finansira Evropska unija iz sredstava IPA 2014, a sprovodi Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave u saradnji sa Ministarstvom finansija i SKGO.

Ovom prilikom radiće se na sagledavanju i unapređenju programske strukture budžeta JLS na osnovu analize zakonodavnog i strateškog okvira kao i nadležnosti jedinica lokalne samouprave, a sve u cilju usklađivanja sa sektorima definisanim u Aneksu 1 Uputstva za izradu programskog budžeta Ministarstva finansija. Definisani sektori su osnova za bolje planiranje i upravljanje sektorskim politikama i budžetom kao i okvir za utvrđivanje strateških prioriteta i uspostavljanje veze između sektora i nižih nivoa programske strukture (programa, programskih aktivnosti i projekata). Ovakav pristup omogućuje i analizu aktivnosti korisnika na svim nivoima vlasti koje doprinose realizaciji sektorskih politika.

Radionice će biti održane u prostorijama SKGO po sledećem rasporedu:

  • 4. jun 2019. godine za sledeće sektore: Ekonomska i razvojna politika, Tržište rada i Poljoprivreda i ruralni razvoj.  Dnevni red Ekonomski razvoj 040619.docx
  • 5. jun 2019. godine za sledeće sektore: Kultura i informisanje, Sport i omladina, Zdravstvo, Obrazovanje i Socijalna zaštita Dnevni red drustveni razvoj 050619.docx
  • 6. jun 2019. godine za sledeće sektore: Opšte usluge javne uprave, Javna bezbednost, Ljudska i građanska prava i slobode, Politički sistem, Servisiranje javnog duga, Finansijski i fiskalni sistem, Intervencijski programi i rezerve Dnevni red opste usluge 060619.docx
  • 11. jun 2019. godine za sledeće sektore: Zaštita životne sredine, Energetika, mineralne sirovine i rudarstvo, Saobraćaj i komunikacije, Urbanizam, prostorno planiranje i građevinarstvo Dnevni red Urbanizam energetika ZZS 110619.docx