Vesti

Kako do kvalitetnog urbanističkog plana po meri lokalne samouprave

U Beogradu je u petak, 6. juna održana regionalna radionica „Kako do kvalitetnog urbanističkog plana po meri lokalne samouprave“. Radionici su prisustvovali predstavnici 14 gradova i opština. Ova radionica zamišljena je kao praktična podrška zaposlenima u odeljenjima za urbanističke poslove radi dostizanja većeg kvaliteta urbanističkih planova za čiju su pripremu zaduženi.

Koncept radionice zasnovan je na istoimenom priručniku koji je SKGO pripremila i publikovala početkom prošle godine, a koji je imao za cilj da osnaži lokalne uprave u procesu pripreme planova. Predavači na radionici bile su urbanistkinje iz Beograda Ana Graovac i Jelena Đerić, dok je Igor Miščević iz SKGO podelio sa prisutnima iskustva vezana za proces pripreme urbanističkih planova stečena tokom sprovođenja projekta „Podrška EU inkluziji Roma“.

Jedan od dostignutih ciljeva radionice bio je dinamična razmena iskustava između lokalnih uprava o tome na koji način rešavaju izazove vezane za: odabir vrste plana, pripremu Odluke o izradi urbanističkog plana, javnu nabavku i izbor obrađivača plana i druge. Ispostavilo se da je dalja podrška lokalnim samoupravama potrebna za: kreiranje sistema praćenja realizacije planskih dokumenata, unapređenje kvaliteta participacije u izradi planskih dokumenata, raspisivanje arhitektonsko-urbanističkih konkursa, izradu modela ugovora sa obrađivačima planova kao i kreiranju projektnih zadataka i kriterijuma za potrebe javnih nabavki.

Radionica „Kako do kvalitetnog urbanističkog plana po meri lokalne samouprave“ sprovedena je u okviru projekta „Institucionalna podrška SKGO – treća faza“ koji podržava Vlada Švajcarske. Planirano je da se održe još dve regionalne radionice na istu temu tokom jeseni.