Vesti

Konferencija o budućnosti informacija u Srbiji

Pomoćnica ministra državne uprave i lokalne samouprave Ivana Antić izjavila je na konferenciji „Budućnost informacija u Srbiji“ da je izrada nacrta Zakona o slobodnom prostupu informacijama od javnog značaja u završnoj fazi i da je cilj da se izmenama dostignu najviši međunarodni standardi.

“Izmenama i dopunama ovog zakona Ministarstvo želi još više razviti oblast pristupa informacijama od javnog značaja tako da dosegne najviše međunarodne standarde i reši probleme nastale u praksi, ali i usaglasiti ovu oblast sa pozitivnim zakonodavstvom u oblastima tajnosti podataka, zaštiti podataka o ličnosti i opšteg upravnog postupka“, rekla je Antić....

Više na: http://mduls.gov.rs/saopstenja/antic-na-konferenciji-o-buducnosti-informacija-u-srbiji/