Vesti

Novi Predlog sektorskog kontinuiranog programa stručnog usavršavanja zaposlenih u JLS za 2020.

Savet za stručno usavršavanje zaposlenih u jedinicama lokalne samouprave na poslednjoj sednici razmatrao je i utvrdio Predlog sektorskog kontinuiranog programa stručnog usavršavanja zaposlenih u jedinicama lokalne samouprave za 2020. godinu.

Ovaj program, koji je Savet pripremio u saradnji sa Nacionalnom akademijom za javnu upravu, obuhvata 17 oblasti stručnog usavršavanja i 90 tematskih celina.

Predlog sektorskog kontinuiranog programa stručnog usavršavanja zaposlenih u jedinicama loklane samouprave za 2020. godinu upućen je Nacionalnoj akademiji za javnu upravu i biće obuhvaćen Opštim programom obuke zaposlenih u jedinicama lokalne samouprave za 2020. godinu, koji donosi Vlada.

PREDLOG-Sektorski-program-kontinuiranog-stručnog-usavršavanja-zaposlenih-u-JLS-za-2020.-2.docx