Vesti

Ekonomski aktivizam Roma u Novom Pazaru

Promocija projekta „Ekonomski aktivizam Roma u Novom Pazaru“, koji realizuje Grad Novi Pazar u partnerstvu sa Muslimanskim humanitarnim društvom “Merhamet – Sandžak”, održana je 30. oktobra 2019. godine, u Svečanoj sali Kulturnog Centra Novi Pazar.

Prisutnima su se obratili Fevzija Murić, menadžer projekta i član Gradskog veća zadužen za zdravstvo i socijalnu politiku, Emina Eminović, saradnica za strateško planiranje, pripremu i implementaciju razvojnih projekata Odeljenja za lokalni ekonomski razvoj i Ismet Suljović, predsednik MHD “Merhamet – Sandžak”.

Predstavljeni su ključni zadaci projekta koji su proizašli iz dugogodišnjeg rada sa ovim zajednicama i njihovim potrebama.

Promociji projekta prisustvovali su predstavnici Centra za socijalni rad, Nacionalne službe za zapošljavanje, razvojne agencija SEDA, koordinator za Rome, predstavnici romskih zajednica u Novom Pazaru, kao i pripadnici romske nacionalnosti sa kojima će se aktivno sarađivati tokom realizacije projekta.

Projektom se unapređuju aktivnosti koje su usmerene na osnaživanje romske zajednice za aktivno učešće na tržištu rada.

Projekat se realizuje u okviru programa "Podrška EU inkluziji Roma - Osnaživanje lokalnih zajednica za inkluziju Roma", koji realizuje Stalna konferencija gradova i opština, a finansira Evropska unija.