Vesti

Počela e-obuka „Rodna ravnopravnost na lokalnom nivou”

Stalna konferencija gradova i opština (SKGO) organizovala je u sredu, 13. novembra inicijalni skup za e-obuku predstavnica I predstavnika lokalnih samouprava o rodnoj ravnopravnosti, koju će pohađati oko 120 zaposlenih iz 50 gradova i opština u Srbiji.

"Obuka je namenjena zaposlenima u lokalnim samoupravama koji će tokom pet nedelja imati priliku da se upoznaju sa načelima i standardima rodne ravnopravnosti i kako se oni primenjuje na lokalnom nivou", kazao je generalni sekretar SKGO Đorđe Staničić.

Onlajn obuka, koja će se sprovoditi od 14. novembra do 22. decembra, prema njegovim rečima, ima za cilj da obezbedi podršku lokalnim samoupravama kroz osnaživanje njihovih kapaciteta za usvajanje i sprovođenje principa rodne ravnopravnosti u svakodnevnoj praksi.

"Razvijena lokalna samouprava pruža usluge svojim građanima i građankama i omogućuje im da ostvare svoja prava, a ona se na lokalnom nivou u najvećoj meri zadovoljavaju. Naša vizija lokalne samouprave temelji se na principima dobre uprave, profesionalnosti, efikasnosti i efektivnosti. Smatramo da integrisanje principa rodne ravnopravnosti pored toga što unapređuje stepen zadovoljavanja ljudskih prava donosi i dodatnu efikasnosti i omogućuje ostvarenje ove vizije.  Nema dobre uprave koja ne čuje ili isključuje potrebe polovine svog stanovništva.", kazao je on i dodao da lokalne samouprave imaju potrebu da njihovi zaposleni steknu nove veštine i odgovore na sve promene u administrativnom postupanju.

Šef Misije OEBSa u Srbiji Andreo Oricio izjavio je da lokalne samouprave pružaju usluge direktno građanima, što ih stavlja u jedinstvenu poziciju da naprave uticaj na društvo na lokalnom nivou, i zato mogu imati direktnu ulogu u unapređivanje rodne ravnopravnosti u srpskom društvu.

Oricio je istakao da je e-učenje je privlačnije, jer je lako pristupačno i moguće ga je široko distribuirati.

On je dodao da je posao u oblasti rodne ravnopravnosti zajednički za muškarce i žene, te da je to pitanje javnog interesa.

Na skupu je ukazano da će obuka ponuditi ključne informacije, znanja i primere prakse od važnosti za sprovođenje principa rodne ravnopravnosti u lokalnim samoupravama, u skladu sa važećim strateškim i normativnim okvirom kroz sledeće tematske oblasti: osnovni pojmovi u rodnoj ravnopravnosti: rod i pol; rodne uloge i rodna ravnopravnost, diskriminacija; nacionalni zakonski i strateški okvir za rodnu ravnopravnost; međunarodne obaveze u oblasti rodne ravnopravnosti; domaća politika rodne ravnopravnosti; institucionalni mehanizmi za sprovođenje politike jednakih mogućnosti; načini  i  metode  uključivanja  perspektive  rodne  ravnopravnosti  u  javne  politike (gender mainstreaming); uloga rodno odgovornog budžeta u planiranju politika; uloga lokalne samouprave u ostvarivanju principa rodne ravnopravnosti; primeri dobre prakse primene rodne ravnopravnosti u raznim oblastima.

Obuka se realizuje u okviru projekta „Unapređenje primene principa dobrog upravljanja sa posebnim fokusom na lokalnu upravu“ u 2019. godini a koji sprovodi SKGO a podržava Misija OEBS-a u Srbiji, istaknuto je da će nakon završene obuke učesnice i učesnici dobiti sertifikate.