Vesti

Održan Forum kreativna Evropa 2019

Forum kreativna Evropa 2019 održan je od 7. do 8. novembra u Zadužbini Ilije Milosavljevića Kolarca u Beogradu. Manifestacija je organizovana u saradnji sa Stalnom konferencijom gradova i opština, u partnerstvu sa gradovima Niš, Novi Sad i Beograd, udruženjem „Mladi ambasadori Niš“, Fondacijom Novi Sad 2021 i EU Info mrežom. Forum je organizovan uz podršku Programa “Podrška lokalnim samoupravama u Srbiji na putu ka EU – Druga faza”, koji finansira Vlada Švedske.

Forum kreativna Evropa je Program Evropske komisije za podršku sektoru kulture koji se u Srbiji održava po peti put zaredom, nadovezujući se na prethodne programe Kultura 2007-2013 i MEDIA. Program se sastoji od dva potprograma: Kultura, za promociju sektora kulture, i MEDIA za podršku audiovizuelnom sektoru.

Tema ovogodišnjeg Foruma je „RELACIJE - moć kulturne saradnje“: Učesnici/učesnice su imali priliku kroz radionice tragaju za modelima  organizovanja u kulturi koji mogu da podstiču saradnju, boreći se protiv mržnje, stereotipa i različitih oblika društvene nejednakosti.

Program Foruma organizovan je u tri grada (Novi Sad, Niš i Beograd), kroz prezentacije uspešnih projekata, obuke za konkurisanje na program Kreativna Evropa, konsultacije o projekntim idejama, prezentacije različitih izvora finansiranja u kulturi, umetničkim programima i sl.

Aleksandra Vukmirović, šefica Službe za evropske integracije i međunarodnu saradnju SKGO, govorila na panelu „Internacionalizacja i lokalne zajednice: poznata i nova mesta Evrope“.

Drugi dan Foruma održana je radionica pisanja projekata „Izaći na međunarodnu scenu – mogućnosti i izazovi”, namenjena urednicima programa gradskih i opštinskih ustanova kulture iz cele Srbije: muzeja, galerija, biblioteka, kulturnih centara, arhiva i zaposlenim u gradskim/opštinskim ustanovama kulture. Na radionici je prisustvovalo preko 40 učesnika/ca.