Vesti

Swiss pro trening-Transparentnost lokalnih samouprava kao mehanizam za borbu protiv korupcije i veće uključivanje građana

Treći trening u okviru novog ciklusa obuka za primenu koncepta i principa dobrog upravljanja u lokalnim samoupravama u Srbiji održan je od 27. do 29. novembra 2019. godine na Zlatiboru, uz učešće predstavnica i predstavnika 31 lokalne samouprave. Obuku se sprovodi u okviru programa Swiss PRO, uz podršku Vlada Švajcarske, u cilju proširenja baze eksperata u oblasti lokalnog upravljanja.

Primena principa transparentnosti u svakodnevnom radu lokalne administracije bila je glavna tema o kojoj su kontakt osobe za dobro upravljanje u gradovima i opštinama stekle nova znanja i podelile iskustva sa kolegama. Obuci je doprinela je i Slavoljupka Pavlović, pomoćnica generalnog sekretara Kancelarije poverenika za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti.

Više na: https://www.swisspro.org.rs/vtext/transparentnost-lokalnih-samouprava-kao-mehanizam-za-borbu-protiv-korupcije-i-vece-ukljucivanje-gradana