Vesti

Poziv za kandidovanje za članstvo u odborima SKGO

Na 47. skupštini Stalne konferencije gradova i opština – Saveza gradova i opština Srbije, koja je održana 11. decembra 2019. godine izabrani su: predsednik SKGO, članovi Predsedništva, predsednik i članovi Nadzornog odbora, kao i predsednici resornih odbora.

Sledeći korak u konstituisanju novih organa SKGO je izbor članova odbora. Pozivamo lokalne samouprave da istaknu kandidaturu za članstvo u odborima SKGO u skladu sa svojim prioritetima. Članicu u radu odbora predstavlja gradonačelnik/predsednik opštine, odnosno lice koje organi grada/opštine/gradske opštine odrede za rad u okviru svake pojedinačne sednice.

Za sva dodatna pitanja ili informacije u vezi sa prijavom za kandidaturu za članstvo u odborima SKGO, kontakt osoba je Maja Stojanović Kerić, sekretarka Predsedništva SKGO (011/735-7935).

Rok za slanje popunjenog, potpisan i skeniranog formulara je najkasnije do petka, 7. februara 2020. godine, elektronskom poštom na adresu secretariat@skgo.org.

Poziv za kandidovanje za clanstvo u odborima SKGO.pdf

INFORMACIJA о broju i funkcionisanju odbora SKGO.pdf

FORMULAR za kandidature u odbore SKGO.pdf