Vesti

Objavljen javni pozivi u oblasti stručnog usavršavanja u javnoj upravi

Nacionalna akademija za javnu upravu je dana 31. decembra 2019.  godine objavila javni poziv za akreditaciju sprovodilaca programa  stručnog usavršavanja u javnoj upravi.

Na javni poziv mogu sa javiti kandidati (pravna lica i preduzetnici)  koji ispunjavaju uslove za selekciju sprovodilaca koji su navedeni u pozivu.

Više na linku - https://www.napa.gov.rs/vest/1647/objavljen-javni-poziv-za-akreditaciju-sprovodilaca-programa-strucnog-usavrsavanja-u-javnoj-upravi.php 

Istog dana, 31.12.2019. godine, Nacionalna akademija za javnu upravu objavila je javni poziv za potvrđivanje statusa akreditovanog sprovodioca programa stručnog usavršavanja u javnoj upravi za  akreditovane visokoškolske ustanove ili naučnoistraživačke organizacije,  odnosno javno priznate organizatore aktivnosti obrazovanja odraslih.

Na javni poziv mogu sa javiti akreditovane visokoškolske ustanove ili  naučnoistraživačke organizacije, odnosno javno priznati organizatori  aktivnosti obrazovanja odraslih koje ispunjavaju uslove za potvrđivanje  statusa akreditovanog sprovodioca programa stručnog usavršavanja u  javnoj upravi koji su navedeni u pozivu.

Više na linku - https://www.napa.gov.rs/vest/1652/objavljen-javni-poziv-za-potvrdjivanje-statusa-akreditovanog-sprovodioca-programa-strucnog-usavrsavanja-u-javnoj-upravi-za-akreditovane-visokoskolske-ustanove-ili-naucnoistrazivacke-organizacije-odnosno-javno-priznate-organizatore-aktivnosti-obrazovanja-odraslih.php