Vesti

Objavljen poziv za godišnju nagradu za primenu principa dobrog upravljanja

Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave objavilo je 29. januara 2020. godine Javni poziv za dodelu godišnje nagrade za najbolju opštinsku/gradsku upravu u 2019. godini. Rok za dostavljanje prijava je 20 dana od dana objavljivanja Javnog poziva u „Službenom glasniku RS“ (7/20 od 29.1.2020).

Prva Nacionalna godišnja nagrada za izbor najbolje prakse u primeni principa dobre uprave na lokalnom nivou u 2018. godini, uspostavljena je na inicijativu Ministarstva i Stalne konferencije gradova i opština (SKGO), uz podršku programa „Podrška Vlade Švajcarske razvoju opština kroz unapređenje dobrog upravljanja i socijalne uključenosti – Swiss PRO“. Sprovođenje konkursa drugu godinu za redom, od strane Ministarstva, čini da Godišnja nagrada postane dugoročna mera Vlade Srbije kojom se ohrabruju i osnažuju lokalne samouprave da kontinuirano rade na podizanju kvaliteta usluga koje javni sektor pruža građanima i privredi.

Godišnja nagrada za najbolju praksu dodeljuje se u četiri oblasti: efikasnost i delotvornost, transparentnost i učešće javnosti u radu lokalne samouprave, odgovornost i vladavina prava i ravnopravnost i anti-diskriminacija. Sredstva koja će pobednicima takmičenja dodeliti Ministarstvo iz Budžetskog fonda za program lokalne samouprave iznose 10.400.000 dinara. Pobednici u svakoj od četiri oblasti steći će pravo na finansijsku nagradu u iznosu od 2.600.000 dinara.

Pored sredstava iz Budžetskog fonda Ministarstva, a u cilju osnaživanja podrške razvoju i primeni principa dobrog upravljanja u radu lokalnih samouprava, pobednici konkursa će biti nagrađeni i dodatnim finansijskim sredstvima koja dodeljuje SKGO iz budžeta programa Swiss PRO. Ukupan fond iz ovog dodatnog izvora finansiranja Godišnje nagrade iznosi 3.840.000 dinara i biće raspodeljen jednako na četiri pobednika, prema uslovima Javnog poziva.

Prijave na konkurs za dodelu godišnje nagrade za najbolju opštinsku/gradsku upravu dostavljaju se isključivo elektronskim putem, na mejl adresu: godisnja.nagrada@mduls.gov.rs, na odgovarajućem prijavnom formularu koji se preuzima na internet prezentaciji Ministarstva. Lokalne samouprave ne konkurišu po posebnom postupku za dodatna sredstva već dostavljaju jedinstvenu prijavu obrazloženu u prijavnom formularu, a prema uslovima iz Javnog poziva.

Pristigle prijave će na osnovu unapred definisanih kriterijumima ocenjivati komisija koju čine predstavnici Ministarstva, SKGO i programa Swiss PRO. Nakon evaluacije, komisija će formirati predlog odluke o dodeli godišnje nagrade za svaku od navedenih oblasti i dostaviti ga ministru nadležnom za poslove lokalne samouprave, koji donosi odluku.

Sa jedinicama lokalne samouprave kojima bude dodeljena nagrada Ministarstvo će zaključiti ugovore o korišćenju bespovratnih sredstava iz Budžetskog fonda i izvršiti prenos odobrenog iznosa. Takođe, SKGO će sa pobednicima konkursa potpisati posebne ugovore o donaciji za sredstva koja se dodeljuju iz budžeta programa Swiss PRO.

Tekst Javnog poziva i prijavni formular nalaze se na sajtu Ministarstva, a u prilogu ovog teksta je dostupno i zvanično Obaveštenje za lokalne samouprave koje konkurišu za Godišnj nagradu.

Dopis MDULS i SKGO: Godisnja nagrada za najbolju opstinsku-gradsku upravu u 2019. godini.pdf