Vesti

Održana radionica za definisanje mera Plana održive urbane mobilnosti za Pirot

U petak, 28. februara 2020. godine, održana je radionica za definisanje mera Plana održive urbane mobilnosti grada Pirota. Radni tim i predstavnici zainteresovanih strana, uz podršku projektnog tima SKGO, sastali su se još jednom da zajedno prodiskutuju kojim merama je moguće  ostvariti ciljeve definisane Planom održive urbane mobilnosti za grad Pirot. U skladu sa vizijom ovog plana, Pirot treba da postane grad sa dobro razvijenom pešačkom i biciklističkom infrastrukturom, ekološki i ekonomski prihvatljivim javnim prevozom, grad atraktivnih javnih prostora, bezbedan za kretanje svih građana, a posebno dece.

Da bi se ova ambiciozna vizija, koja podrazumeva smanjenje korišćenja putničkih automobila uz zadržavanje visokog udela biciklista u kretanjima u gradu, ostvarila, potrebno je u narednom periodu sprovesti veliki broj međusobno usaglašenih mera. Neke od njih bi podrazumevale: unapređenje urbanističko planske dokumentacije, dosledno sprovođenje politike parkiranja, uspostavljanje mreže biciklističke infrastrukture, unapređenje javnog prevoza i ulaganja u unapređenje pristupačnosti.

Radionica koja je održana u petak, 28.2. ujedno je i poslednja radionica predviđena projektom „Održiva urbana mobilnost u gradovima i opštinama u Srbiji“ koji je SKGO sprovodila prethodnih 12 meseci u ovom gradu, a čiji bi ishod trebalo da bude izrađen Nacrt plana održive urbane mobilnosti. Usvajanjem ovog plana, Pirot će se svrstati u red malobrojnih lokalnih samouprava u Srbiji koje slede dobre prakse Evropskih gradova i strateški promišljaju unapređenje saobraćaja i kvaliteta životne sredine.

Projekat je podržan od strane Otvorenog regionalnog fonda za energetsku efikasnost u jugoistonoj Evropi, koji finansira Nemačka savezna vlada (GIZ ORF EE).