Vesti

Objavljen Priručnik za komunalnu inspekciju jedinica lokalne samouprave

U cilju pružanja podrške svojim članicama u sprovođenju nadležnosti u oblasti inspekcijskog nadzora, Stalna konferencija gradova i opština – Savez gradova i opština Srbije objavila je Priručnik za komunalnu inspekciju jedinica lokalne samouprave.

Kao što je poznato, 2015. godine usvojen je Zakon o inspekcijskom nadzoru koji objedinjeno uređuje pitanja u ovoj oblasti. Po usvajanju zakona, čije donošenje je imalo za cilj standardizaciju postupanja, kao i unapređenje efikasnosti i efektivnosti u ovoj oblasti,  utvrđeno je da je službenicima zaposlenim na poslovima inspekcijskog nadzora potrebna dodatna podrška u implementaciji usvojenog zakonskog okvira. 

Već nekoliko godina unazad, tj. od usvajanja Zakona, SKGO obezbeđuje podršku gradovima i opštinama i u ovoj kompleksnoj oblasti rada. Podrška se zasniva na pružanju savetodavne pomoći, obezbeđivanju modela dokumenata, instruktivnih materijala, organizovanju obuka i skupova za razmenu znanja i iskustava i sl. Ovoga puta, SKGO pripremila je Priručnik za komunalnu inspekciju jedinica lokalne samouprave - sveobuhvatan instruktivni materijal koji bi trebalo da doprinese unapređenju efikasnosti, kao i standardizaciji postupanja u oblasti komunalnog inspekcijskog nadzora, za koji se s pravom može reći da je dodatno specifičan i zahtevan za vršenje zbog širine, raznolikosti i velikog broja propisa koje komunalni inspektor treba da primenjuje u svom radu. Pored jasno predstavljenog pravnog okvira i preciziranih vrsta i načina vršenja komunalnog inspekcijskog nadzora, publikacija sadrži i značajan broj modela dokumenata koje u okviru svog posla komunalni inspektori pripremaju.

Objavljivanje ove publikacije SKGO je realizovao kroz projekat „Institucionalna podrška SKGO – treća faza“, koji podržava Vlada Švajcarske.

Preuzmite publikaciju >>>

Preuzmite modele dokumenata >>>