Vesti

Gradonačelnik Beograda potpisao povelju gradova i opština o energetskoj efikasnosti

Na Svetski dan energetske efikasnosti, prof. dr Zoran Radojičić, gradonačelnik Beograda, Fransin Pikap, stalna predstavnica UNDP-a u Srbiji i Miodrag Gluščević, programski direktor za urbani razvoj, životnu sredinu i komunalne delatnosti SKGO, potpisali su danas u Starom dvoru Povelju gradova i opština o energetskoj efikasnosti.

Radojičić je rekao da smo poslednjih godina svi postali svesni problema energetske efikasnosti, trošenja energije, korišćenja neobnovljivih izvora energije, kao i onih koji zagađuju životnu sredinu.

– Zakoni prirode su vrlo jednostavni, jasni, kumulativni, a vrlo često znaju da budu surovi. Sve smo više svesni ovog problema, ali i doprinosa koji svi treba da damo kako bi se on rešio. Na samom početku mog mandata, potpisao sam Sporazum gradonačelnika za klimu i energiju, čime smo se obavezali da ćemo do 2030. godine smanjiti emisiju ugljen-dioksida za 40 procenata. Današnjim potpisivanjem ove povelje činimo još jedan korak ka cilju da Beograd postane jedna od održivih i zelenih prestonica Evrope – istakao je gradonačelnik i naglasio da je, kada je energetska efikasnost u pitanju, 2019. godina bila važna za Beograd i Srbiju, jer su postavljeni temelji u toj oblasti. Podsetio je i na to da je prošle godine urađen veliki broj fasada u Beogradu.

– Svako ko je došao u Beograd ima priliku da se lično uveri u rezultate koje Grad postiže u obnovi fasada, koje su pravi primer odgovornog ponašanja u ovoj oblasti. Grad Beograd je ove godine izdvojio 40 miliona evra za obnovu fasada koje su pod zaštitom. Takođe, prošle godine je usvojena odluka po kojoj gradske opštine mogu da subvencionišu uređenje fasada i investiciono održavanje privatnih zgrada – dodao je Radojičić. On je istakao da svi novoizgrađeni i rekonstruisani javni objekti ispunjavaju standarde o povećanju energetske efikasnosti. Jedan od primera dobre prakse je, naveo je gradonačelnik, rekonstruisana „zelena garaža” na Obilićevom vencu koja je u toj oblasti dobila priznanje kao jedan od najboljih projekata.

– Cilj je da ove i narednih godina nastavimo u tom pravcu, a potpisivanje ove povelje je vrlo značajan korak. Obavezujemo se da ćemo i dalje podizati svest građana Beograda o ovom problemu, da ćemo voditi računa o energetskoj efikasnosti, ali i o tome da koristimo obnovljive izvore energije koji će manje zagađivati životnu sredinu – naglasio je Radojičić i dodao da je vrlo značajno što se i Beograd danas pridružio grupi od 136 lokalnih samouprava i što će srpska prestonica davati doprinos ovoj oblasti.

– Ovo je tema o kojoj treba da razgovaramo, ali i da doprinos dajemo svi zajedno, privatni i državni sektor, kao i međunarodna zajednica i pojedinci. Važno je da na današnji dan, Dan energetske efikasnosti, pričamo o ovome, ali i da svakodnevno mislimo o ovoj temi – rekao je gradonačelnik.

On je izrazio zadovoljstvo povodom buduće saradnje sa UNDP-om i SKGO, te naveo da će razmenjivati iskustva i približiti se cilju, da se ne narušava životna sredina zbog korišćenja energije u različitim oblastima.

Fransin Pikap je rekla da je energetski sektor u Srbiji veoma važan sektor ekonomije, koji doprinosi sa oko 10 odsto u ukupnom bruto domaćem proizvodu.

– Srbija je učinila veliki napredak u usaglašavanju svog zakonodavstva sa pravnim tekovinama Evropske unije u oblasti energetike, međutim, sprovođenje tog zakonodavstva još uvek kasni. Kroz energetsku efikasnost ostvaruju se brojne koristi, smanjuje se emisija štetnih gasova, povećava se energetska bezbednost i sigurnost, štedi se životna sredina i ostvaruju se finansijske uštede, a domaćinstva kroz štednju energije dobijaju manje račune za električnu energiju – navela je ona.

Prema njenim rečima, energetska efikasnost je značajna i za lokalne samouprave i u skladu sa Zakonom o efikasnom korišćenju električne energije koji je Srbija usvojila, sve lokalne samouprave koje imaju više od 20.000 stanovnika obavezne su da postave svoje energetske menadžere, da usvoje planove i programe za sprovođenje enefgerske efikasnosti i sprovode mere. Na taj način lokalne samouprave mogu da ostvare uštede do 40 procenata. Pikap je izrazila zadovoljstvo što je od danas i Grad Beograd među 136 gradova i opština potpisnik Povelje o energetskoj efikasnosti, te je izrazila uverenje da će se kroz njenu primenu ostvariti koristi za građane.

Miodrag Gluščević je rekao da je Beograd, kao glavni i najveći grad u Srbiji, dinamičan energetski sistem, koji ima velike nadležnosti u energetskom sektoru.

– Važno je što se Beograd danas priključio ovoj inicijativi koju su pokrenuli UNDP i SKGO, jer je on važan energetski sistem, a 50 odsto kapaciteta za proizvodnju toplotne energije nalazi se u Beogradu. Komunalni sistemi, javno osvetljenje, potrošnja energije u industriji i domaćinstvima, u svim ovim sektorima postoji ogroman potencijal, a bez aktivnog angažovanja lokalne samouprave nećemo videti značajan pomak. Ovim činom Beograd je pokazao privrženost principima energetske efikasnosti i iskazao želju i potrebu da se još ozbiljnije bavi ovim pitanjima – zaključio je Gluščević.