Vesti

Izabrani najbolji gradovi i opštine u primeni principa dobrog upravljanja

Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave donelo je odluku o izboru Medveđe, Užica, Požarevca i Bečeja za pobednike Javnog poziva za dodelu godišnje nagrade za najbolju opštinsku/gradsku upravu u primeni principa dobrog upravljanja u 2019. godini. Godišnja nagrada je ustanovljena kao mera Vlade Srbije kojom se ohrabruju i osnažuju lokalne samouprave da kontinuirano rade na podizanju kvaliteta usluga koje javni sektor pruža građanima i privredi.

Ministarstvo je iz sredstva Budžetskog fonda za program lokalne samouprave obezbedilo nagradni fond u iznosu od 10.400.000 dinara, po 2.600.000 dinara za najbolje u svakoj od četiri oblasti. Dodatna finansijska sredstva u iznosu od 3.840.000 dinara koja dodeljuje Stalna konferencija gradova i opština iz budžeta programa „Podrška Vlade Švajcarske razvoju opština kroz unapređenje dobrog  upravljanja i socijalne uključenosti – Swiss PRO“ biće takođe jednako raspodeljena pobednicima.

Nacionalna godišnja nagrada za najbolje prakse u primeni principa dobre uprave na lokalnom nivou uspostavljena je 2019. godine na inicijativu Ministarstva, SKGO i Kancelarije Ujedinjenih nacija za projektne usluge (UNOPS), uz podršku programa Swiss PRO. Nagrada se dodeljuje u četiri oblasti: efikasnost i delotvornost, transparentnost i učešće javnosti u radu lokalne samouprave, odgovornost i vladavina prava i ravnopravnost i anti-diskriminacija.

Prva nagrada u oblasti Efikasnost i delotvornost dodeljena je opštini Medveđa koja je putem implementacije sistema menadžmenta kvalitetom obezbedila efikasnije obavljanje poslova iz njene nadležnosti. Uspostavljeni sistem obezbedio je propisivanje postupaka za rad, što je doprinelo većoj efikasnosti i kvalitetu pružanja usluga. Ovaj mehanizam može biti primenjen i u drugim jedinicama lokalne samouprave kao interni pomoćni mehanizam za bolju organizaciju i bolje izvršavanje poslova.

Prva nagrada u oblasti Transparentnost i učešće javnosti u radu lokalne samouprave dodeljena je gradu Užicu koji je, nakon višemesečnih konsultacija sa građanima, predstavnicima udruženja i mesnih zajednica, postavio visoke standarde u pogledu participacije građana u donošenju važnih odluka, pre svega u određivanju prioriteta u raspolaganju budžetskim sredstvima, što doprinosi i većoj odgovornosti samih donosilaca odluka u lokalnoj samoupravi. Na ovaj način se postavlja trajno i održivo partnerstvo između građana i lokalne samouprave, u cilju kvalitetnijeg zadovoljavanja potreba zajednice.

Prva nagrada u oblasti Odgovornost i vladavina prava dodeljena je gradu Požarevcu koji je, kroz postupak uspostavljanja odgovornog upravljanja javnom svojinom tog grada, pored posedovanja osnovne baze nepokretnosti, razvio i GIS bazu koja je povezana sa osnovnom bazom nepokretnosti, gde se jednim klikom na nepokretnost u kartografskom obliku dobijaju svi podaci o pomenutoj nepokretnosti. Predmetne radnje sprovođene su i kroz programe Exchange 4 i Exchange 5, pa je na taj način grad Požarevac uveo niz novina kada su u pitanju procene vrednosti nepokretnosti i upis mreža-vodova.

Prva nagrada u oblasti Ravnopravnost i anti-diskriminacija dodeljena je opštini Bečej koja je, kroz razgovor sa ženama iz seoskih sredina o njihovim stvarnim potrebama i očekivanjima, sprovela niz aktivnosti i obuka kako bi polaznice obuka ovladale veštinama i stekle samostalnost, pre svega u polju zapošljavanja i unapređenja usluga namenjenih seoskim ženama. Uspostavljen je inovativni način kreiranja i poboljšanja usluga koje pružaju ključne institucije i organizacije iz nadležnosti lokalne samouprave. Sve pomenute aktivnosti imaju za cilj afirmaciju rodne ravnopravnosti uz poštovanje ljudskih prava, sa posebnim akcentom na socijalnoj inkluziji svih ranjivih grupa.

Takođe, uz dodelu godišnje nagrade, uvažavajući napore koje su lokalne samouprave uložile, kao i rezultate koje su postigle, dodeljuju se posebna priznanja za oblast Efikasnost i delotvornost gradu Vranju i opštini Bela Palanka, za oblast Transparentnost i učešće javnosti u radu lokalne samouprave gradovima Sombor i Kruševac, za oblast Ravnopravnost i anti-diskriminacija gradskoj opštini Vračar i opštini Nova Varoš.

Sa lokalnim samoupravama koje su dobitnice nagrada Ministarstvo će zaključiti ugovore o korišćenju bespovratnih sredstava iz Budžetskog fonda i izvršiti prenos odobrenog iznosa. Takođe, SKGO će sa pobednicima konkursa potpisati posebne ugovore o donaciji za sredstva koja se dodeljuju iz budžeta programa Swiss PRO.