Vesti

Održana video konferencija sa sekretarima delegacija u Kongresu lokalnih i regionalnih vlasti

Generalni sekretar Kongresa Andreas Kifer i članovi Sekretarijata Kongresa održali su 30. aprila 2020. godine video konferenciju sa sekretarima nacionalnih delegacija. Nakon odluka donesenih od strane Biroa, Andreas Kifer upoznao je učesnike sa načinima funkcionisanja Kongresa i njegovim aktivnostima u kontekstu Kovid 19 pandemije. Poseban naglasak stavljen je na reorganizaciju monitoring misija Evropske povelje o lokalnoj samoupravi i pitanje lokalnih i regionalnih izbora u zemljama u kojima se monitoring sprovodi.

Sekretari delegacija predstavili su pregled inicijativa koje su preduzele njihove nacionalne, lokalne i regionalne vlasti u sklopu borbe sa novonastalom zdravstvenom krizom. Istakli su veliku zabrinutost zbog zdravstvenih, ali i socijalnih i ekonomskih posledica ove pandemije. Iskustva lokalnih i regionalnih vlasti biće podeljena na platformi COVID-19 koja je dostupna na vebsajtu Kongresa.

Naglašena je potreba da se život što pre vrati u normalu, radi očuvanja demokratije, ljudskih prava i vladavine zakona. Pored toga, učesnici su istakli važnost uloge nacionalnih  asocijacija i članova Kongresa koji moraju biti uključeni u dijalog sa vladama, kao lokalnim i regionalnim izabranim predstavnicima, kako bi se osiguralo da nacionalne politike budu zaista efikasne i što bliže građanima. Takodje, trenutna kriza koja je dovela do zatvaranja granica nameće potrebu za ispitivanjem mogućnosti za održavanje saradnje na prekograničnom nivou u ovim vanrednim vremenima.

Na konferenciji je, u svojstvu sekretara Delegacije Republike Srbije, učestvovala Aleksandra Vukmirović, šef Službe za evropske integracije i međunarodnu saradnju SKGO.

Vebsajt Kongresa : https://www.coe.int/en/web/congress/-/video-conference-with-the-secretaries-of-delegation-of-the-congress