Vesti

Održan sastanak Ekspertske grupe CEMR za lokalne finansije i vebinar “Finansiranje održivog razvoja”

U četvrtak 14.05.2020, održan je vebinar “Finansiranje održivog razvoja” sa ciljem informisanja članova Ekspertske grupe o stanju finansiranja održivog razvoja u Evropi i na međunarodnom planu - šta su predlozi EU i da li se uklapaju u svrhu za lokalni i regionalni nivo. Tokom sastanka su razmenjeni primeri dobre prakse i inovativne ideje lokalnih i regionalnih samouprava i razmotrene ključne poruke koje bi trebalo da se upute evropskim institucijama i nacionalnim vlastima u cilju olakšavanja održivih investicija na lokalnom i regionalnom nivou. 

Na sastanku Ekspertske grupe razgovaralo se prvenstveno o uticaju COVID 19 krize na lokalne finansije širom Evrope. Učesnicima je predstavljen dosadašnji presek stanja po zemljama, rezultati istraživanja troškova i gubitaka lokalnih i regionalnih vlasti usled krize, a učesnici su predstavili i stanje lokalnih finansija u svojim zemljama. Takođe je razmatrana OECD studija o teritorijalnom uticaju COVID-19 i UNCDF Smernice za odgovor lokalnih vlasti na COVID-19.

Sastanku su prisustvovali predstavnici SKGO, Aleksandar Marinković, član Ekspertske grupe i Aleksandra Vukmirović, kontakt osoba za CEMR u SKGO.

UNCDF Smernice možete naći na linku:

https://www.uncdf.org/article/5477/guidance-note-covid19-local-governments.

Izjavu tehničke ekspertske grupe EU za održive finansije: “Održivi oporavak iz pandemije COVID-19 zahteva prave alate”, dostupna je na linku:

https://ec.europa.eu/info/files/200426-sustainable-finance-teg-statement-recovery_en

Publikacija “REVIZIJA FINANSIJSKOG SEKTORA I KLIMATSKE PROMENE 2019” dostupna je na linku:

https://www.climate-chance.org/wp-content/uploads/2020/03/climate-chance-finance4tomorrow-2019-finance-book-financial-sector-and-climate-chance-review-2019.pdf#page=1