Vesti

Pokrenuta web platforma KLRVE za gradove i opštine povodom COVID-19 krize - REGISTRUJTE SE!

Kongres lokalnih i regionalnih vlasti Saveta Evrope kreirao je Hub odgovora lokalnih i regionalnih vlasti na krizu COVID 19 – veb platformu koja prikazuje iskustva i odgovore lokalnih i regionalnih vlasti, mreža, asocijacija i drugih organizacija u okviru krize (https://covid-congress-hub.org/en/). 

Platforma se sastoji iz tri tematska odeljka: 1. Podrška lokalnih i regionalnih vlasti 2. Obezbeđivanje poštovanja osnovnih prava 2. Oslonac na aktivnosti partnera Kongresa

Takođe, na platformi se može pronaći skup alata za vlasti širom Evrope o poštovanju ljudskih prava, demokratije i vladavine prava tokom krize COVID 19 koji je izdala generalni sekretar Saveta Evrope Marija Pejčinović Burić.

Na ovoj platformi mogu se registrovati gradovi, opštine, asocijacije i druge organizacije i njihove aktivnosti u toku i nakon krize COVID 19. Ukoliko smatrate da vaš grad ili opština može da registruje zanimljive aktivnosti podrške građanima, umrežavanje ili međuopštinsku odnosno međunarodnu saradnju, to možete učiniti pristupom registracionom formularu na linku https://covid-congress-hub.org/en/registration_form.html

Za više informacija možete kontaktirati Sekretarijat Delegacije Republike Srbije u Kongresu – Aleksandru Vukmirović, šefa Službe za EU integracije i međunarodnu saradnju ili Boška Nenadovića, saradnika za međunarodnu saradnju (e-mail: euintegracije@skgo.org).