Vesti

Okončane UN75 konsultacije u okviru CEMR uz učešće SKGO

Povodom 75. godišnjice Ujedinjenih nacija, generalni sekretar UN-a pokrenuo je globalni razgovor o ulozi globalne saradnje u izgradnji budućnosti. On smatra ovu konsultaciju velikim dostignućem u pogledu prikupljanja različitih pogleda svetske javnosti i aktera iz svih sektora o budućnosti multilateralizma i njegovoj ulozi u upravljanju globalnim trendovima, uključujući klimatske promene, menjanje demografije i nejednakosti.

Nakon zahteva Ujedinjenih nacija, najveća međunarodna organizacija lokalnih vlasti UCLG (Ujedinjeni gradovi i lokalne vlasti) se posvetila izradi Izveštaja o viziji lokalnih i regionalnih lidera u pogledu predstojećih izazova, budućnosti koju planiramo i inkluzivnim i umreženim multilateralnim sistemima koji su u službi dostizanja ovih aspiracija.

Izveštaj bi trebalo da reflektuje vizije svetskih regiona ali i različitih tipova lokalnih vlasti, kao i da ima najraznovrsniji i najinkluzivniji mogući pristup prema biračkom telu kao celini. UCLG članovi i njegove Sekcije pozvani su da organizuju konsultacije.

Nacrt izveštaja potrebno je predstaviti Ujedinjenim nacijama u junu. Finalna verzija planirana je da se prezentuje generalnom sekretaru UN u septembru, u okviru Generalne skupštine UN.

Za evropsku Sekciju, CEMR je organizovao diskusiju 16. juna 2020. godine kojom je moderirao generalni sekretar Frederik Valije. Konsultacije o otvorila Karola Gunarson, lord gradonačelnik opštine Sala/prvi zamenik predsednika SALAR-a i zamenik predsednika UCLG za Evropu. Nakon toga, Natali Samarasinge, šef za strategiju/senior program menadžment oficir u Kancelariji specijalnog savetnika za pripreme  za komemoraciju 75. godišnjice UN govorila je o centralnoj temi – Lokalne i regionalne vlasti i multilateralizam. U okviru prve sesije, sa učesnicima je na temu tekućih trendova i izazova u 2020. godini razgovarao Peter Kurc, lord gradonačelnik  grada Manhajma; Diskusija članova o tekućim trendovima i izazovima u 2020. Diskusija se vodila u vezi pitanja poput: uloge lokalnih i regionalnih vlasti u stvaranju i realizaciji globalnih sporazuma i ključnim osobinama trenutnog međunarodnog sistema. Nakon toga je usledila sesija na temu „Svet koji očekujemo u 2045. godini“, gde je sa učesnicima diskutovao Ronan Dantek, senator/portparol CEMR-a za klimu/predsednik Šanse za klimu (Climate Chance); Diskusija je bila usmerena na pitanja poput - Kako će se tekući trendovi promeniti do 2045. godine?, Da li lokalne i regionalne vlasti vide i zamišljaju sebe kao mesta u kojima se dešavaju promene?Kakva uprava nam  je potrebna za našu medjusobno povezanu budućnost? Poslednja sesija koju je vodio Gun Marit Helgesen, član veća Telemarka/ prvi zamenik predsednika KS-a i ko-predsednik CEMR, vodila se u vezi struktrunih promean koje  očekujemo da vidimo: Koji nov model uprave nam omogućava da dostignemo lokalizaciju ciljeva kojima smo posvećeni? Kako zamišljamo svoje mesto u ovom renoviranom UN sistemu?Koji alati nam omogućavaju da uspešno nastavimo našu ulogu u novom sistemu? Svi predlozi i zaključci diskusije će biti prosleđeni UCLG, koji će na osnovu njih pripremiti gore pomenuti Izveštaj. Na sastanku su u ime SKGO učestvovali Đorđe Staničić, generalni sekretar i Aleksandra Vukmirović, šef Službe za evropske integracije i međunarodnu saradnju.


Danas se obeležava 75 godina od potpisivanja Povelje UN

Povelja Ujedinjenih nacija potpisana je u San Francisku 26. juna 1945, po zaključku Konferencije Ujedinjenih nacija o međunarodnoj organizaciji, a stupila je na snagu 24. oktobra 1945.

UN je zamišljen kao sredstvo za spas budućih generacija od užasa rata.

Povelja poziva UN da održi međunarodni mir i sigurnost; promoviše društveni napredak i bolje životne standarde;jača međunarodno pravo; i promoviše ljudska prava. Vrednosti i ciljevi Povelje danas su jednako relevantni kao i pre 75 godina. Proslava 75. godišnjice potpisivanja Povelje poklopiće se sa zaključkom međuvladinih pregovora o sažetoj, suštinskoj, perspektivnoj i objedinjujućoj Deklaraciji koja obuhvata kolektivnu posvećenost država članica UN multilateralnosti i njihovu zajedničku viziju za zajedničku budućnost. Deklaracija će biti usvojena konsenzusom na komemorativnom sastanku UN75 na visokom nivou 21. septembra 2020. godine. U tom okviru će tema ove komemoracije odražavati značenje Povelje - danas i narednih decenija - za sve narode sveta. Ovo je posebno potrebno imajući u vidu naše trenutne teške okolnosti.

Pandemija COVID-19 prva je zaista globalna pandemija u ovom veku i predstavlja jedan od najznačajnijih izazova sa kojima su Ujedinjene nacije suočene od svog osnivanja. Sedamdesetpetogodišnjica Povelje pruža jedinstvenu priliku da se uspostave uspesi i naučene lekcije u njenoj primeni u poslednjim decenijama, kao i da se unapred ispita kako najbolje kolektivno prevazići trenutne i buduće izazove. Takvo objedinjavanje uključiće glasove država članica, kao i relevantnih aktera kao što su mladi, civilno društvo i privatni sektor, u skladu sa inkluzivnim duhom gore pomenute Deklaracije UN75. Dekada za sprovođenje Agende 2030. i Pariski sporazum najbolje su konkretne ilustracije univerzalnih vrednosti koje su utvrdjene u Povelji UN-a. Bolji povratak iz pandemije COVID-19 zahtevaće međunarodnu i međusektorsku saradnju. Osmišljavajući uspehe, kao i naučene lekcije iz prošlosti i trenutne primene Povelje, ovaj događaj ima za cilj nadahnuti novo povjerenje u multilateralnost i podstaknuti kolektivne akcije za izgradnju budućnosti kakvu želimo.


Učestvujte u Istraživanju UN 75

Ujedinjene nacije obeležavaju 75. godišnjicu u vremenu velikog izazova, uključujući najgoru globalnu zdravstvenu krizu u njenoj istoriji. Da li će svet zbližiti? Ili će to dovesti do većih podela i nepoverenja? Vaši pogledi mogu da naprave razliku

Covid-19 je oštar podsetnik o potrebi prekogranične, intersektorske I međugeneracijske saradnje. Generalni sekretar UN-a, Antonio Guterres, rekao je: "Sve što radimo tokom i posle ove krize mora biti sa jakim fokusom na izgradnji ravnopravnijih, inkluzivnijih i održivih ekonomija i društava koja su otpornija na pandemije, klimatske promene i mnoge druge globalne izazove sa kojima se suočavamo."

Vaši odgovori na ovo istraživanje će doprineti formiranju globalnih prioriteta. Link ka istraživanju:

https://un75.online/