Vesti

Javne nabavke – vebinar za zaposlene u JLS

I kroz ovaj vebinar na temu javnih nabavki prošao je veliki broj polaznika. A sudeći po njihovim komentarima o ovom, novom, načinu rada, SKGO je opravdala poverenje svojih članica – prilagodila se novonastaloj situaciji i nastavila da pruža kvalitetne usluge gradovima i opštinama 

Drugi dvodnevni vebinar koji se bavio temom “Javne nabavke u lokalnoj samoupravi”, Stalna konferencija gradova i opština organizovala je 22. i 23. jula 2020. godine, a kroz ovaj vebinar prošla je još jedna grupa zaposlenih u lokalnim samoupravama.

Iako netipičan i novi način rada odnosno obuka koje se održavaju putem online platformi, veliki broj polaznika odazvao se pozivu i prošao kroz ovaj vid obuke. Kroz drugi vebinar je prošlo 82 učesnika, što sa brojem od 49 polaznika prvog vebinara ukupno čini broj od  131 učesnika koji su prošli kroz ovu obuku. Cilj obuke je bio da se zaposleni na poslovima javnih nabavki u JLS upoznaju sa novim zakonskim rešenjima i pripreme za efikasno i pravilno sprovođenje postupaka javnih nabavki u skladu sa novim Zakonom o javnim nabavkama, čija je primena počela 1. jula 2020. godine.

Sudeći po evaluacijama učesnika, SKGO je pokazala spremnost da se prilagodi novonastaloj situaciji i nastavi sa visoko-kvalitetnim pružanjem podrške svojim članicama i na ovaj način. Učesnici su ocenili obuku kao izrazito dobro organizovanu, sa kvalitetnim predavačima, i jasnim i preciznim pojašnjenjem pojedinosti koje će im u poslu vezanom za javne nabavke biti od velike koristi.

Za mnoge učesnike je ovo bilo prvo ovakvo iskustvo u smislu prisustvovanja obukama. Jedna od učesnica vebinara, prokomentarisala ga je na sledeći način: 

Zadovoljna sam time što se u ovim uslovima u smislu pandemije obuka uopšte i održala i što smo prvi put pristupili nekom seminaru na ovaj način i što se mene tiče i nadalje bismo mogli na seminare ići preko neta. 

Nekolicina učesnika je ovaj, novi,  način rada okarakterisala ovako: 

Najviše sam zadovoljan brzinom odgovora na postavljena pitanja i što pitanja mogu da postavim tokom celog perioda trajanja sesije, a ne mora kao na klasičnim seminarima da se čeka kraj pa vreme za pitanje i odgovori da bi se postavilo pitanje. 

Uz jasnoću izlaganja i konciznost predavača, kako su učesnici zaključili, ukupna ocena obuke je izuzetno visoka- 3.8 (na skali od 1-4).

Ovaj vebinar predstavlja akreditovanu obuku koja je deo Sektorskog programa kontinuiranog stručnog usavršavanja zaposlenih u jedinicama lokalne samouprave za 2020. godinu i Opšteg programa obuke zaposlenih u JLS za 2020. godinu, koji je usvojila Vlada Republike Srbije.

Vebinar je organizovan u okviru Projekta „Unapređenje dobrog upravljanja na lokalnom nivou", koji podržava Vlada Švajcarske preko Programa „Podrška Vlade Švajcarske razvoju opština kroz unapređenje dobrog upravljanja i socijalne uključenosti – Swiss PRO", koji sprovodi Kancelarija Ujedinjenih nacija za projektne usluge (UNOPS) u partnerstvu sa SKGO.