Vesti

Upitnik - Program prekogranične saradnje Srbija - Crna Gora - 2021-2027.

U toku je priprema Programa prekogranične saradnje Srbija – Crna Gora za naredni period 2021-2027. U tu svrhu, Tehnički sekretarijat Pripremio je Upitnik koji služi sagledavanju situacije u pograničnom regionu koji predstavlja područje na kojem se realizuju aktivnosti Programa.

Upitnik namenjen lokalnim samoupravama na srpskom jeziku, kao i dopis Ministarstva dostupni su za preuzimanje.

Upitnik treba popuniti i dostavite najkasnije do 16. septembra, na adresu Tehničkog sekretarijata Programa: jts@cbcsrb-mne.org

Upitnik

Dopis MEI