Vesti

eObuka „Sistem lokalne samouprave i primena načela dobrog upravljanja“

Stalna konferencija gradova i opština - Savez gradova i opština Srbije (SKGO) organizuje e-obuku (učenje na daljinu) na temu „Sistem lokalne samouprave i primena načela dobrog upravljanja “. Obuka je namenjena novoizabranim odbornicima skupština gradova, opština i gradskih opština koji po prvi put obavljaju ovu funkciju i biće realizovana u periodu od 14. oktobra do 4. decembra 2020. godine.

Ova sedmonedeljna Internet obuka nudi teme i informacije o ključnim oblastima od važnosti za jedinice lokalne samouprave (JLS), kao što su: decentralizacija i pojam lokalne samouprave (LS), sistem LS u Srbiji, etika javne službe, organi i organizacija LS, oblasti i delokrug LS, javne službe koje osniva LS, finansiranje LS, učestvovanje građana u upravljanju javnim poslovima, odnosi LS sa drugim organima vlasti, institucijama i organizacijama itd. Cilj ove elektronske obuke je da se odbornicima – koji su po prvi put izabrani nakon sprovedenih  lokalnih izbora održanih 21. juna 2020. godine – približe osnovne informacije od važnosti za obavljanje odborničke funkcije.

Ovu aktivnost SKGO organizuje u okviru projekta „Jačanje kapaciteta novoizabranih odbornika kroz e-učenje“, koji finansijski podržava Misija OEBS-a u Srbiji.

Zainteresovani odbornici prijavu mogu izvršiti popunjavanjem prijavnog formulara koji možete preuzeti OVDE, do utorka, 6. oktobra 2020. godine.

Uvodni vebinar za sve polaznike e-obuke održaće se u utorak, 13. oktobra 2020. godine, o čemu će svi učesnici biti blagovremeno obavešteni.

Za sve dodatne informacije kontakt osoba je Ružica Aranđelović Ilić, menadžerka projekta, elektronska adresa: ruzica.arandjelovic.ilic@skgo.org, telefon broj: 011/735-79-38 ili mobilni telefon broj: 064/870-33-03.

Informacija o e-Obuci za nove odbornike >>>