Vesti

U Senti održana završna konferencija projekta „Samo pravno zaokružena javna svojina je dobra javna svojina“

Završna konferencija projekta „Samo pravno zaokružena javna svojina je dobra javna svojina“, koji su realizovali grad Subotica i opština Senta, održana je 14. septembra 2020. godine u Senti. Projekat vredan 240.095 evra, sproveden je okviru grant šeme programa Exchange 5, koji finansira Evropska unija, a sprovodi Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave u saradnji sa Stalnom konferencijom gradova i opština (SKGO) kao implementacionim partnerom. Telo za ugovaranje svih projekata grant šeme je Ministarstvo finansija, odnosno Sektor za ugovaranje i finansiranje programa iz sredstava Evropske unije.

Rudolf Cegledi, predsednik opštine Senta ovom prilikom je izjavio: "Imamo oko sedam hiljada nelegalnih objekata. Od toga, opština ima oko 1.800, njih 660 smo uspeli da sredimo i da ih evidentiramo. Pored zgrada tu su i putevi, trotoari, razni kanali. Smatramo da je ovo veoma važan zadatak opštine, jer ovim što je evidentirano, mi možemo pravno da gazdujemo, da konkurišemo, da nađemo donatore, znači da imamo veći prihod u našem budžetu“.

„Imamo velikog pomaka, u smislu da smo, konkretno u Subotici, od 250 nelegalnih javnih objekata, pored legalizacije 50 objekata koju smo sami finansirali, ovim projektom uspeli da legalizujemo 88 objekata", saopštila je Zagorka Panić, pomoćnica gradonačelnika Subotica i menadžer projekta.

Đorđe Staničić, generalni sekretar SKGO istakao je da je realizacija ovako specifičnog projekta od velikog značaja za sve lokalne samouprave.

„Utvrđivanje pravog stanja imovine lokalne samouprave je preduslov za konkurisanje za realizaciju projekata, i to je on početna pozicija koju nismo imali do usvajanja Zakona o javnoj svojini“, izjavio je Staničić i dodao da je ovo jedan od načina za pospešivanje lokalnog ekonomskog razvoja.

Gospodin Staničić je istakao značaj podrške gradonačelnika Subotice i predsednika opštine Senta svojim projektnim timovima, kao i podršku koji je pružio projektni tim Exchange 5 programa iz SKGO u implementaciji ovog, ali i ostalih projekata u okviru grant šeme.

Realizacijom projekta u Senti unapređeni su kapaciteti organizacione jedinice za upravljanje imovinom, održane su četiri specijalizovane radionice za lokalne službenike sa ciljem unapređenja znanja u oblasti upravljanja opštinskom imovinom, a nabavljena je i IT oprema za potrebe sprovođenja postupka prikupljanja i ažuriranja podataka o imovini na terenu.

Tokom terenskog rada prikupljeni su, verifikovani, analizirani i ažurirani podaci o imovini opštine Senta za ukupno 659 objekata, a ujedno su za sve te objekte izrađeni i tehnički crteži koji su pohranjeni u opštinskoj imovinskoj bazi podataka. Podaci o opštinskoj imovini upisani su u centralni registar koji vodi Republička direkcija za imovinu (RDI), a do kraja projekta biće potvrđen upis minimum 659 jedinica u opštini Senta.

Upisani su podaci o 852 jedinice imovine (objekata i zemljišta) grada Subotice u centralni registar RDI kao deo redovnih poslova organizacione jedinice za upravljanje imovinom, dok je urađena i procena tržišne vrednosti za 28 objekata i 2 parcele poljoprivrednog zemljišta u javnoj svojini, kao i upis ovih vrednosti u evidencione knjige opštine Senta.

U roku od tri meseca realizovane su geodetske usluge i završena je projektno-tehnička dokumentacija za proces ozakonjenja 50 objekata, etažiranja 15 i brisanja 23 objekta u Subotici (ukupno 88), kao i ozakonjenja 20 objekata, etažiranja 20 i brisanja 8 objekata u Senti (ukupno 48). Pokrenut je postupak ozakonjenja za ukupno 70 objekata, kao i etažiranja ukupno 35 objekata u Subotici i Senti, a sprovedeno je brisanje ukupno 31 objekta u obe lokalne samouprave.