Vesti

Unapređeni tehnički kapaciteti za upravljanje imovinom u Novom Sadu, Apatinu i Sremskim Karlovcima

Ceremonija dodele IT opreme u okviru projektu ”Osnaživanje lokalnih sistema upravljanja javnom imovinom”, koji sprovode Grad Novi Sad i opštine Apatin i Sremski Karlovci održana je 16. septembra u Novom Sadu. Partnerskim opštinama opremu je uručila Mirjana Marković v.d. načelnika Gradske uprave za imovinu i imovinsko – pravne poslove i menadžer projekta

Projekat se realizuje u okviru Programa Exchange 5, koji finansira Evropska unija iz alokacije za IPA 2014, a sprovodi Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave (MDULS) u saradnji sa Stalnom konferencijom gradova i opština (SKGO) kao implementacionim partnerom. Telo za ugovaranje svih projekata grant šeme je Ministarstvo finansija, odnosno Sektor za ugovaranje i finansiranje programa iz sredstava Evropske unije (CFCU).

Projektom je planirano unapređenje procesa uspostavljanja prava javne svojine na komunalnoj infrastrukturi grada Novog Sada i opština Apatin i Sremski Karlovci, a u cilju stvaranja uslova za ubrzani lokalni ekonomski razvoj i približavanja lokalnih samouprava građanima i privredi.

Nabavljena kompjuterska oprema doprineće poboljšanju tehničkih kapaciteta u sve tri lokalne samouprave, posebno u službama nadležnim za pitanja imovine i ozakonjenja nelegalno izgrađenih objekata uspostavljanjem efikasnijeg sistema prikupljanja i obrade podataka.

Projekat “Osnaživanje lokalnih sistema upravljanja javnom imovinom” vredan je 242.860,18 evra, započet je 22. decembra 2018. godine i traje 24 meseca.