Vesti

Pripremljen Vodič kroz postupak primene zakona o obnovi nakon elementarne i druge nepogode

Stalna konferencija gradova i opština i Kancelarija za upravlјanje javnim ulaganjima su uz pomoć i podršku lokalnog nivoa vlasti izradile Vodič kroz postupak primene Zakona o obnovi nakon elementarne i druge nepogode koji ima za cilј da pomogne da pomogne zaposlenima u gradskim/opštinskim upravama u vođenju postupka i praktičnoj primeni ovog zakona.

Predmet Vodiča kroz postupak primene Zakona o obnovi nakon elementarne i druge nepogode je da kroz formu pitanja koja se najčeće postavlјaju u radu organa gradske/opštinske uprave, odgovora i prikaza slučaja iz prakse, pomogne zaposlenima Na početku Vodiča daje se pojmovno razjašnjenje osnovnih instituta, kao što je definisanje predmeta zakona, pojma elementarne i druge nepogode, pojma štete u smislu ovog zakona. Takođe, daje se prikaz načela koje Zakon propisuje, a čije poštovanje je od izuzetnog značaja prilikom vođenja postupka, u smislu da se posebna pažnja i prioritet u postupanju posvećuje načelu ravnopravnosti polova, posebna zaštita i prioritet u postupanju za posebno ranjive društvene grupe, kao i načelu „izgradnje bolјeg“, kao novine u pristupu obnovi u našoj zemlјi.

Vodič kroz postupak primene zakona o obnovi nakon elementarne i druge nepogode