Vesti

Održan ciklus SKGO vebinara „Rodno budžetiranje u lokalnoj samoupravi “

Stalna konferencija gradova i opština (SKGO) u periodu od 22. septembra do 07. oktobra 2020. godine, organizovala je četiri jednodnevna vebinara/obuke za zaposlene u jedinicama lokalne samouprave na temu „Rodno budžetiranje u lokalnoj samoupravi“.

Vebinari su održani po akreditovanom programu u okviru Sektorskog programa kontinuiranog stručnog usavršavanja zaposlenih u jedinicama lokalne samouprave za 2020. godinu, koji je deo Opšteg programa obuke zaposlenih u jedinicama lokalne samouprave za 2020. godinu, usvojenog od strane Vlade Republike Srbije.

Cilj ovih obuka je da se predstavnici gradskih i opštinskih administracija koji obavljaju poslove u vezi sa planiranjem i upravljanjem javnim finansijama i predstavnici mehanizama za rodnu ravnopravnost, upoznaju sa procesom primene rodno odgovornog budžetiranja u lokalnoj samoupravi.

Na obukama  je učestvovalo ukupno 139 predstavnika iz 58 JLS.

SKGO je ovu aktivost realizovala u okviru projekta „Institucionalna podrška SKGO – treća faza“, koji podržava Vlada Švajcarske.