Vesti

Javni poziv za akreditaciju realizatora programa stručnog usavršavanja u javnoj upravi

Na osnovu člana 5. Uredbe o akreditaciji, načinu angažovanja i naknadama realizatora i sprovodilaca programa stručnog usavršavanja u javnoj upravi („Službeni glasnik RS”, br. 90/18 i 71/19), Nacionalna akademija za javnu upravu (u daljem tekstu: Nacionalna akademija) objavljuje javni poziv za akreditaciju realizatora programa stručnog usavršavanja u javnoj upravi.

Ovaj poziv objavljuje se na veb prezentaciji Nacionalne akademije, Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave i na Portalu eUprava.

Program selekcije i akreditacije realizatora programa obuhvata prijavu kandidata, ispitivanje i vrednovanje prijave kandidata u odnosu na uslove selekcije i odlučivanje o njegovoj prijavi.

Selekcija realizatora se sprovodi na osnovu ocene stručnog, radnog i predavačkog iskustva u predmetnoj oblasti stručnog usavršavanja za koju se kandidat prijavljuje, objavljenih radova iz relevantne stručne oblasti, provere trenerskih veština, kao i uspeha u programu obuke predavača.

Na javni poziv za akreditaciju mogu se javiti samo državljani Republike Srbije dok se akreditacija stranih državljana vrši po posebnim uslovima i na način propisan članom 6. Uredbe.

Rok za podnošenje prijava je 30 dana od dana objavljivanja na internet prezentaciji Nacionalne akademije. Poslednji dan za podnošenje prijave je 18.11.2020. godine do 23:59.

Više informacija >>>